Rotary til innsats for miljøet med solcellebasert energi?

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
07.01.2008
Abstract:

Åpent Rotarymøte i Gamle Logen 7. januar 2008, med fredsprisvinneren Rajendra K. Pachauri og fullsatt sal og foredrag om truslene for vårt klima..

Content:

Lederen av FN's klimapanel og fredsprisvinner Rajendra Pachauri i Skøyen Rotary Klubb: Solenergi for fremtiden!- En flott oppgave for Rotary ville det være å kunne bidra til at mennesker som ikke har elektrisitet i sine boliger, får solcellebaserte lamper. Jeg bønnfaller dere om engasjement i denne saken. Gjør en innsats for å bringe forurensningsfritt lys inn i de tusen hjem! Dette er oppfordringen fra Rajendra K. Pachauri, fredsprisvinner og leder av FNs klimapanel.

På et rotarymøte, åpent for alle, i Gamle Logen 7. januar 2008, holdt fredsprisvinneren et engasjerende og informerende foredrag om truslene for vårt klima, godt illustrert med oversiktlige lysbilder. Pachauri var invitert av Skøyen Rotary Klubb, med sponsorstøtte fra Det Norske Veritas og Kaupthing Bank. Den andre foredragsholderen var Bellona-leder Frederic Hauge. Initiativtageren i SRK, Eivald Røren, kunne ønske velkommen til en fullsatt sal - 500 tilhørere. Omtrent halvparten var rotarianere.

Nesten to milliarder mennesker lever uten elektrisk kraft. De har ikke lys i sine boliger. Når solen er gått ned, blir det helt mørkt i hjemmet. Det er umulig å ha et familieliv og sosial omgang slik vi kjenner det. Pachauri er mest opptatt av at barn og voksne som skal lære å lese og skrive, ikke har lys nok til å skaffe seg denne viktige lærdommen.

Til Rotary Norden sa han at han vil skrive om dette. Og han vil følge opp saken overfor Rotary. - Deres verdensomspennende organisasjon, med mer enn 1,2 millioner medlemmer, kan bidra mye for miljøet, konstaterte lederen av FNs klimapanel.

Lystenning
Som vanlig i SRK, startet møtet med lystenning. Lystenner var president Gunnar Svendsen.

- La oss sammen gjøre noe for å styrke grunnlaget for fred. La oss ta vare på vår verden ved å endre vår levemåte til å bli i pakt med naturen. For dette tenner jeg lyset i kveld, sa han.

Pachauri begynte sitt foredrag med å si at Gunnars lystenning var symbolsk. - Vi står midt i et viktig veikryss. Hvilken vei skal vi velge? Jeg håper det lyset du tente vil bli sett av verden.

FNs klimapanel ble etablert i 1988. Hundrevis av forskere fra hele verden arbeider i panelet for å komme frem til enighet om konklusjoner og forslag til tiltak som kan bremse den uønskede utviklingen på vår klode. - Alt arbeid i FNs klimapanel er frivillig. I årevis arbeider paneldeltagerne uten lønn, opplyste Pachauri, som selv ikke skulle ha honorar for foredraget.   

Klimaendringene
Han informerte om Klimapanelets konklusjoner. Vi har hørt det før: Det skjer en oppvarming av klimasystemet, både naturlig og menneskeskapt. Dette er det ingen diskusjon om. Og at det vil føre til en økning av havnivået, fordi isbreer smelter, er en annen kjensgjerning. Det vil bli kraftigere regn, varmebølger, sykloner og tørke. Snøen på fjelltopper vil forsvinne.

Vi vet også hva som kan bremse utviklingen: Redusere CO2-utslipp, fange og lagre CO2-utslipp fra olje- og kullindustrien, redusere avskoging, satse på ny teknologi, bruke fornybar energi som vindkraft og solenergi, ikke sløse med vann, redusere subsidier til fossilt brensel, ha miljøeffektive priser, kjøre hybridbiler, bruke jordvarmen, utdanne forbrukerne til å tenke miljøvern både når det gjelder bolig og transport. Listen kan forlenges.

Lys med solernergi
CO2-utslipp fra energiprodusentene er den største miljøforurenseren. Elektrisitet som produseres av kullkraftverk og gasskraftverk, sender mest CO2 ut i atmosfæren.

Med dette som bakteppe er det Pachauri er så opptatt av å få miljøvennlig elektrisitet ut til alle menneskene som fremdeles ikke har elektrisk lys i sine boliger.

- Barn må ha godt lys når de skal lære å lese. Rotary kan bringe solenergi-lamper ut til landsbyene. Med slik opplysning for millioner av mennesker, vil det bli enorm takknemlighet, mente fredsprisvinneren.

Gjøre noe nå
Guvernøren i Distrikt 2310, Sverre Bjønnes, avsluttet møtet.

- Vi må gjøre noe nå! La dette bli starten for et unikt, nytt Rotary-prosjekt. Vi må få en bred, internasjonal Rotary-satsing på miljø og klima. Men for å få til det, må det bygges opp støtte og entusiasme for prosjektet i de forskjellige sentrale Rotary-miljøene. Nå må vi legge strategien for det videre arbeid. Men i første omgang må vi begynne med oss selv, fastslo guvernøren.

Han takket Rajendra K. Pachauri og Frederic Hauge for inspirerende foredrag og Skøyen Rotary Klubb og sponsorene for et flott rotarymøte.

Sentrale personer i Rotarymøtet om klima: Fr v. RI-presidentens representant Kjell-Åke Åkesson, president Gunnar Svendsen i Skøyen RK, Rajendra Pachauri, initiativtager til møtet Eivald Røren, konsernsjef i sponsorbedriften Det Norske Veritas Henrik O. Madsen, Bellona-leder Frederic Hauge og RD2310-guvernør Sverre Bjønnes. (Foto: Nina Rangøy)

##################################################### #####################################################