Kvinner i Skøyen Rotary Klubb

Author:
Britt (Sunde Trondsen)
Published on:
19.11.2006
Abstract:

Skøyen Rotary Klubb er en foregangsklubb blant norske Rotaryklubber når det gjelder kvinnelig deltakelse.

Content:

Klubben har i dag totalt 61 medlemmer, hvorav 15 er kvinner. Dette gir en kvinneandel på 25%.

Allerede i 1991 ble Siri Fossum vårt første kvinnelige medlem. Hun har vært meget aktiv i klubben, og var president i perioden 1998-1999. Hun var også faglig ansvarlig for døveprosjektet i Riga. Dette prosjektet gikk ut på å bistå en skole for døve i Latvia, både med materielle forbedringer og med opplæring i nye måter å undervise de døve elevene på. Prosjektets mål ble nådd i 2002 og avsluttet samme år. Siri ble i år hedret med en Paul Harris for sin innsats i klubben.

Presidentvervet gikk i år over fra Britt Helene Sunde Trondsen til Agnes Beathe Steen Fosse, og med dette har Skøyen Rotary Klubb i alt hatt fire kvinnelige presidenter. På vår samling var alle disse samtidig tilstede og ble behørig fotografert.

Skøyen Rotary Klubb ser mange fordeler ved en høy kvinneandel, og vil arbeide for at den skal bli enda høyere.

Oversikt over kvinnelige presidenter:

  • Siri Fossum, medlem fra 1991 (president i perioden 1998/1999)
  • Gunnel Wullstein, medlem fra 1998 (president i perioden 2003/2004)
  • Britt H. Sunde Trondsen, medlem fra 2002 (president i perioden 2005/2006)
  • Agnes Beathe Steen Fosse, medlem fra1999 (president i perioden 2006/2007)

Siri Fossum etter å ha mottatt sin Paul Harris (som hun dessverre ikke bærer på bildet)

Britt Helene Sunde Trondsen overlater presidentkjedet til Agnes Beathe Steen Fosse.

Skøyen Rotary Klubbs fire kvinnelige presidenter. Foran f.v. Agnes Beathe Steen Fosse og Siri Fossum, bak, f.v. Britt Helene Sunde Trondsen og Gunnel Wullstein.

##################################################### #####################################################