Møtet 8. februar 2012

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
08.02.2012
Abstract:

"Sykehuskrise i Oslo?" - Jomar Kuvås (tidligere medlem av Skøyen RK)

Content:

Velkomsthilsen

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen): jeg er settepresident i dag. Velkommen!

Gjester

 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Ingrid Liland
 • Lynne Walker
 • Jomar Kuvås, dagens foredragsholder

Merkedager: Ingen

Medlemmer tilstede: 26,  middager solgt: 22,  vinloddsalg og frivillig salg av kort for kr. 1200,-

Lystennerinnlegg: "Om Makro.." - Bjørn (Søsveen) som ble innvilget 5 minutter i stedet for 3!

 • Sannheten får vi fra barn og fulle folk som ikke dekker meg. Men fra denne frie talestol er det greit å komme med sterke meninger.
 • Om skjevheter i verden. 7 mrd. mennesker på jorden. 3 mrd. i Middelhavs-området med skakkjørt økonomi.
 • Hellas: høye pensjoner, lav pensjonsalder og lite skatteinnbetaling. Også de andre landene. osv.
 • I Norge gikk arbeidskrevende industri (klær, sko osv) fløyten i 1960-70-årene. Kina overtok.
 • Arbeidsløshet. Staten struper økonomien.
 • Men i Bingo-Norge med milliard-inntekter tar vi oss råd til å jobbe mindre.
 • Andre land i motbakke.
 • Sagt at valg av foreldre er viktig. Valg av riktig land er også viktig. Tenner lys for at vi bor her.

Klubbsaker:

Tigris:

 • Ursula (Goth Småland): Jeg følte meg godt ivaretatt av dere i mitt arbeid med doktorgraden som nå er godtatt. Tusen takk. Jeg disputerer til våren og har fått ny jobb : Høyskolen i Oslo.
 • Agnes Beathe (Steen Fosse) har vært på kurs i klassisk musikk i regi av Oslo RK. Ni ganger. Meget variert og morsomt. Anbefales sterkt. Meld dere på hvis tilbudet kommer til høsten.
 • Anne (Torsvik): 23. februar er Rotarys stiftelsesdag. Vi skal lyssette End Polio Now over hele verden. I Oslo på Grand Hotel. Trenger en med elektrisk kompetanse som kan bistå med strømføringen!

Foredrag: "Sykehuskrise i Oslo?" - Jomar Kuvås (tidligere medlem av Skøyen RK)

 • Kirsten: Velkommen tilbake. Du presenterer deg selv!
 • Strålende å bli invitert! Rart med nytt navn, men jeg ser at menneskene er de samme. Jeg har flyttet til Moss og er medlem av Moss RK.
 • Skal snakke om helsevesen. Min bakgrunn er siv.øk., professor II ved NTNU, og i ledelsen av Rikshospitalet fra 1991 til 2009.
 • Har også pasienterfaring med lymfon-kreft 2006-2009. Har skrevet et kompendium om det for å få det på avstand.
 • Har skrevet 30 kronikker, fem dobbeltsider i VG, om sykehus-situasjonen i Oslo-regionen. Debattinnlegg, kronikker og artikler om norsk helsevesen, Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus, har jeg samlet i en trykksak: Ledelse, organisering og fusjonsprosesser i helsevesenet. På nettet: http://blogg.gratisforlaget-kuvas.no/
 • Veldig få aktører på banen som skriver om helsevesenet.
 • Synd. Folk tør ikke lenger si sin mening. Jeg er en enslig svale, en veldig ensom røst.
 • Helseministeren, medlemmer av Stortingets helse- og sosialkomite med flere har fått boken.
 • Intervjuer med meg i Dagsavisen i år : 6. februar: Frykter klassedelt helsevesen. 8. februar: Høykostmedisin til lavpris.
 • Oslo får ikke de penger de skal.
 • Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus) har 70 lokasjoner og 20.000 ansatte.
 • 2/3 av deres oppgaver er kostbare: landsfunksjon, multitraume og regionfunksjon. Er også lokalsykehus, legevakt og private sykehus.
 • Problemer: 4 forskjellige kulturer. Ulike IT-systemer. Gamle bygninger på Ullevål og Radium. Dårlig og gammelt teknisk utstyr.
 • Eier er HSØ. Styrer 60 % av vårt helsevesen. Skiftet ut 3 direktører og 2 styreledere på 3 år. 122 ansatte, 23 direktører
 • 60% av Norge i Helse Sør-Øst (HSØ): 7 sykehus, 11 helseforetak, 70.000 medarbeidere.
 • Merkelig at ingen legger ned dissens. Folk er kneblet. Tør ikke snakke.
 • Hva skal til for å lykkes?
 • Ny budsjettmodell. Ett eller maksimum to skritt av gangen. Lederskap som skaper begeistring. Ny ledelse av HSØ. Større grad av desentralisering. Avvikle regionale helseforetak. Investeringsmidler.
 • Jeg har dessverre fått altfor mye rett!

Spørsmålsrunde:

 • Morten (Bjerkan): Dette er et bilde av vårt samfunn. Folk tør ikke si ifra. Hvis du skulle starte med blanke ark: Hvordan organisere og hvilket land?
  • Spent på det nye styret. Helseministeren har skiftet ut. Bente Mikkelsen har et stort problem. Legene vil ha reformpause. Jeg vil ha tenkepause. Allerede skjedd så store feil! Rammene for OUS mø økes. Men jeg vil ikke svartmale norsk helsevesen. Stort sett får folk sin behandling. Jeg er redd for todeling. Det skjer også i Frankrike.
 • Lise (Høst) Spennende. Du har så rett. Gamle røntgenapparater. Fører dårlig renhold til flere sykehusinfeksjoner?
  • Teknisk utstyr og drift finansieres fra samme budsjett. Får ikke penger til ny teknologi. Ikke farlig, men kunne vært bedre. Det er ikke flere infeksjoner enn før. Lodotter er ikke viktig. At leger og sykepleiere vasker hendene grundig er viktigst.
 • Eivald (Røren) Som kreftpasient i 4 år ser jeg sykehus fra innsiden. Et punkt som aldri slutter å forundre meg er fusjonsprosesser. Globalt er det 1/3 som lykkes og 2/3 som går galt. Burde man ikke ha lærdom nok på det politiske og praktiske plan?
  • Statsråden er veldig plaget. Jeg deler ut boken til politikerne. Håper de tar litt lærdom, men er ikke flinke organisasjonsmennesker. Tønne gjorde et grep. Hanssen også. Men samhandlingsreformen vil også skape mange problemer.
 • Terje (Johannessen): Samme problem i hele den offentlige sektor: politi, forsvar, vei, toll osv. Vi som har vært ansatt har vært altfor loyale. Vi skulle sagt nei!!
  • Enig! Men nå drar jeg til Frankrike hvor jeg skal bygge svømmebasseng i skrånende terreng!

Avslutning:

 • Kirsten: Takk for flott foredrag! Du kjenner denne flasken
 • Vintrekning. Tre vinnere fikk hver sin flaske.
 • Takk for i dag!

(Eva Fosse)

 
 
 
##################################################### #####################################################