Et aksjekjøp bedret finansene i Skøyen Rotary klubb

Author:
Sigurd (Olsvold)
Published on:
31.03.2000
Abstract:

År 2000 var første og eneste gang Skøyen Rotary Klubb kjøpte aksjer for å finansiere et prosjekt.

Content:

Finansiering av prosjekter i Skøyen Rotary Klubb, har vært viktig, men vanskelig. Derfor har klubben har fra tid til annen hatt en "finansieringskomité", delvis selvoppnevnt. Medlemmer har vært Martin Møllhausen, Petter Rasch, og Sigurd Olsvold og flere. En eneste gang ble det satset på aksjemarkedet.

Bingo var blant aktivitetene som i mange år bidro sterkt til å bedre finansene, takket være Martin Møllhausen og Ingvald Liland.

Mindre vellykket var den gang man satset på salg av kunst. I november 1993 holdt klubben en Kunst-salgsmesse på Smestad skole, med nærmere 100 kunstverk av kjente Ekely-kunstnere (se Skøyen Rotary rapport nr. 10, 4. årgang, 1993). Arrangør var Finanskomiteen. Men det økonomiske resultat var dessverre dårlig.

Ellers var det flere av oss som mente at det kunne være gunstig å spekulere i aksjer. Heldigvis vant den konservative siden frem, d.v.s. ikke aksjer, men bankinnskudd. Men i ett tilfelle gjorde man et unntak. Våren 2000 trengte man 12-15.000 kroner for å betale Norges-tur for et koreansk sangkor (av alle ting!).

Jeg, som var aktiv i aksjemarkedet den gangen, var overbevist om at entreprenørfirmaet Skanskas oppkjøp av norske Selmer ville skje til en kurs noe høyere enn et bud på ca 90 kroner pr aksje som ledelsen i Selmer hadde avgitt, men som aksjonærene avslo. Jeg foreslo at vi for en gangs skyld skulle satse i aksjemarkedet, og garanterte selv mot tap og forrentning med 5% dersom min antagelse ikke slo til.

1000 aksjer ble kjøpt for 95,50 kroner pr. stk i mitt navn og budet ble på 110 kroner. Klubbens netto fortjeneste ble 14.233 kroner på et par måneder.

 

 

##################################################### #####################################################