Møtet 15. februar 2012

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
15.02.2012
Abstract:

"Kirkens plass og rolle i bydelen" - Pastor Paul Nome, Sogneprest i Frogner Menighet

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen til Rotary-kolleger og gjester, takket Torill for nydelig middag. Takk til Bent for å ha gjort i stand møtelokalene.

Gjester

 • Spesielt velkommen til vår foredragsholder, sogneprest Paul Nome i Frogner menighet.
 • Velkommen også til Bjørn Andreassen og Espen Dahl

Merkedager

 • Tor Petter (Gulbrandsen) 18. februar
 • Svein Erik (Brodal) 21. februar

Medlemmer til stede: 16 fremmøtte, vinlotteri innbrakte 930 kroner

Lystennerinnlegg: "Om reformer og samhandling - eller mangel på det siste" - Margrethe (Lied).

 • Om samhandlingsreformen og andre utfordringer i helsesektoren, særlig i eldreomsorgen.

Klubbsaker

 • Petter har levert rapport fra San Diego, og den finner dere på våre nettsider
 • På våre nettsider finnes også invitasjon fra RI og Rotary Alumni til fredsseminar og alumni-feiring i Bangkok.
 • Styremøtet er i morgen (torsdag 16.02), og sakslisten er vist på skjermen her før møtet. Den ligger også på våre nettsider.
 • Ingen har kommet med forslag til kandidater for RYLA. Dermed blir det ingen deltakelse fra vår klubb denne sommeren.

Tigris

 • Morten Bjerkan - om norske ortopister (som ikke lenger får utdanning i Storbritannia pga Norges manglende EU-medlemskap)
 • Knut Søraas - slutt på loddboka snart, kjøp lodd - gode viner

Foredrag - "Kirkens plass og rolle i bydelen", sogneprest Paul Nome

 • Gisle (Hollekim) introduserte sogneprest Paul Nome. Har bakgrunn fra Den Norske kirken i Stockholm, blant annet, dr. teol med spesialisering på Edvard Munch, fiolinist og trompetist. Programkomiteen har lagt vekt på å finne foredragsholdere som kan hjelpe oss å løfte blikket, opp på det globale nivået, det nasjonale nivået og ned til det lokale nivået. Og det er på lokalt, nærmiljø-nivå, vi befinner oss i dag. Våre møtelokaler er i Frogner menighetshus og Nome arbeider i Frogner kirke. Han skal snakke til oss om Kirkens plass og rolle i bybildet.
 • Nome takket for invitasjonen, en ære å snakke til dere i disse lokalene. Har lagt merke til Rotary-merket ved inngangsdøren. Hyggelig at dere har gjort det "hjemlig" her, med levende lys, til og med en klokke til å ringe i!
 • Nærmeste naboer til Frogner menighetshus er et seniorsenter og en barnehage, drevet i regi av Frogner menighet. Denne menigheten ble dannet som en følge av at det etter hvert ble mange mennesker i Uranienborg menighet. Så skilte man ut en del av Uranienborg, som ble Frogner. Da var det stort sett jorder her. Etter hvert ble jordene bygget inne av leiligheter for statsansatte. Frogner kirke ble bygget i 1907, og ble med vilje bygget helt ned og ut på fortauet. (Så kunne man lettere komme fra hest og vogn og inn i kirken!). Frogner kirke er karakteristisk ved at tårnet står på bakken. Den har en åpen løsning - ingen søyler hindrer sikten. Kirken er derfor sterkt inkluderende.
 • I dag er Frogner kirke bydelens største samlingssted for kulturopplevelser. Den er et treffsted, og man forsøker å ta opp aktuelle problemstillinger på tema-møter, som utfordringer i barneoppdragelsen og hvordan er det å være ungdom, for eksempel.
 • 12.500 av Frogners innbyggere er medlemmer av kirken. 2000 er over 70 år og 9000 er under 50 år. Antall begravelser er blitt færre og antall dåpshandlinger er blitt flere. Frogner bydel domineres ikke av eldre!
 • Spørsmål/kommentarer ved Bjørn (Søsveen), Nils (Grøholt), Eivald (M.Q. Røren), Ola (Lundgaard).
 • Presidenten takket for et interessant foredrag med lokal koloritt. Takk for i dag og vel hjem,
##################################################### #####################################################