Møtet 22. februar 2012

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
22.02.2012
Abstract:

Rapport fra Styret og komitéer - President Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen og takket alle som hadde deltatt i forberedelsen og avviklingen av møtet.

Gjester

 • Bjørn Andreassen
 • Espen Dahle

Tilstede: 22

Merkedager 

 • Svein Erik (Brodahl)

Lystennerinnlegg - "Stillheten efterpå" - Svein Erik (Brodahl)

 • Svein Erik leste et dikt av Rolf Jacobsen om stillheten. (Se link over)
 • "Stillheten som bor i gresset etter skuddene og ... som legger seg som en fuglunge i dine hender ..."
 • "Jeg tenner et lys for stillheten" sa Svein Erik til slutt, og da ble det stille..

Klubbsaker

 • På Rotarys 127 årsdag 23. februar vil Distriktet sørge for at Rotary's End Polio Now logo blir projisert på Grand Hotel's fasade samt på en storskjerm i Vikersund under hele verdensmesterskapet i skiflyging.
 • Vår fadderklubb Vestheim RK fyller 30 år 23. februar. Vi har valgt å gi et maleri av vårt chartermedlem Trygve Lindeberg som gave.
 • Vi har mottatt takkebrev fra innkommende RI president - Tanaka-san - for presentasjonen av vårt Young Friends prosjekt ved RIs International Assembly i januar, i San Diego, USA.
 • Vår søknad til NORFO for Young Friends ble tilgodesett med kr. 46.000,- som er halvparten av det vi søkte om. Vi er nå i stand til å finansiere 6 deltakere fra Vest-Balkan.

Tigris: ingen meldte seg

Presentasjon - Rapport fra Styret og komitéene - President Haakon (Eriksen Haraldsrud) 

 • Presidenten demonstrerte klubbens økonomi gjennom overheads av regnskap og budsjett.
  • Klubben økonomi i sin alminnelighet er god.
  • Men noe inntektssvikt for middagsservering og vinlotteriet
 • Prosjekter
  • Vi har fått en styringsmodell for Young Friends prosjektet, som var påkrevet fordi flere klubber andre organisasjoner og institusjoner er inne i prosjektet.
  • Vårt Afrika prosjekt er overført til Romerike klimagruppe
  • Britt (Sunde Trondsen) presenterte ulike alternativ om diverse lokale prosjekter som bør startes
   • Hovedsakelig burde vi konsentrere innsatsen til Frogner: f.eks. Frognerparken, Frognerhjemmet og Schafteløkken
   • Diverse spørsmål ble reist av Sigurd (Olsvold) som mente også Skøyendistriktet kunne bli aktuelt; Anne (Torsvik): "vi må hjelpe dette huset til å fortsette."
 • Alternative inntekter v/ Morten (Bjerkan) 
  • For at vi skal få 'matching grant' fra RI er det viktig at prosjektene vi forslår blir godtatt av distriktet og holder seg innen de idealer og rammer som Rotary Foundtion har trukket opp for Rotaryprosjekter.
 • Rapport om medlemsutviklingen v/ Petter (Rasch) 
  • Medlemstallet varier nå mellom 53 og 55 medlemmer
  • Fremmøtet ligger på ca. 60 prosent.
  • Medlemstallet bør være ca. 60
  • Innen 25. Mai skal vi ha fem nye medlemmer.
  • Få fram nye rekrutter, særlig fra Rotaract.
 • Programutvikling v/ Bjørn (Søsveen)
  • Vi ønsker primært å beholde dagens standard i foredragene,
  • Av ca. 35 forslag ved slutten av et Rotaryår skal vi plukke ut 16-18 for neste hlvår.
  • Foredragsholdere skal bekrefte at de kan og er tilgjenjengelige på de aktuelle tidspunkt.
  • Foredragsholderne må følges opp av forslagsstillere eller andre.
  • Vi vil neppe utvide rammene for programkomiteens arbeide, men vil passe på å få variasjon mellom kultur, økonomi, religion og yrkesliv.

(Svennik Høyer)

##################################################### #####################################################