Møtet 29. februar 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
29.02.2012
Abstract:

"Våre hovedveger" - Vilrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikken

Content:

Velkommen til Rotarykolleger og til gjester:

 • Takk til Torill for middag.
 • Takk til Gunnar (Svendsen) og Agnes Beathe (Steen Fosse) for å ha gjort i stand våre Rotary lokaler i dag.
  • Det er viktig at våre møtelokaler har god og trivelig Rotary standard når vi møtes !

Våre gjester i dag er:

 • Foredragsholder Vilfrid Femoen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Gjert Danielsen
 • Terje Johannesen Røa RK
 • Elisebath bennet

Merkedager: Ingen

Lystennerinnlegg - "Om Globale Omveltninger.." - Arne (Corneliussen)

Klubbsaker

 •  Vi har mottatt en invitasjon til å sende kandidater til et RYLA program på Corfu, Hellas i sommer.
  • Vi tar ikke opp igjen arbeidet nå med å finne frem til aktuelle RYLA kandidater, men ønsker å minne om at det hvert år gjennomføres RYLA lederprogram i 25 forskjellige land for ungdom mellom 18 og 28 år, og dette har foregått i 30 år.
  • Bruk det kommende året til å vurdere om du kjenner til noen i riktig alder som du tror ville ha nytte av å delta neste sommer.
 • Noen av dere betalte til sammen inn kr 4.000 til TRF Annual Giving fra juni til desember 2011 ved å benytte dere av avtalegiro med et månedlig beløp på kr 50,-.
  • Se info på bordene og på våre nettsider. Jeg oppfordrer flere av dere til å bli med på dette. Skal vi få midler fra TRF til å finansiere våre prosjekter må vi også bidra.
 • Neste onsdag skal distriktets Region 1 ha møte her på Schafteløkken rett etter vårt klubbmøte.
  • Det er Regionen AG som har innkalt til møte med sittende og innkommende presidenter.
  • Det er mulig vi da får litt ekstra besøk på vårt klubbmøte. Jeg har bedt om å få beskjed dersom noen ønsker middag.
 • Minner igjen om Rotary distriktstreff mandag 5. mars kl 1730 på Grand Hotel. Kr 100, - i inngangspenger, gjester går gratis. Møt opp med en gjest !

Tigris

 • Amme Marie (Hadenius)
 • Svennik (Høyer) - Språkbruk
 • Agnes Beate (Steen Fosse)

Foredrag - "Våre hovedveger" - Vilrid Femoen, Opplysningsrådet for Veitrafikken

 • Knut (Søraas) introduserte foredragsholderen: Vilrid Femoen er statsviter og leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). OFV er en faktaororientert medlemsorganisasjon som fremmer en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og miljø ved å avdekke svakheter ved dagens politikk og foreslå bedre løsninger.
 • Vilrid har ofte blitt sitert av og uttalt seg i media om norsk veipolitikk. I den norske debatten fremstår hun alltid med velbegrunnete synspunkter og ofte frisk kritikk av veienes og veipolitikkens tilstand. Vilrid har opparbeidet seg en solid internasjonal bakgrunn gjennom sitt engasjement i The International Road Federation (IRF) hvor hun nå leder komiteen for finansiering og økonomi.
 • Transportetatenes og Avinors forslag til Nasjonal Transportplan 2012-2023 overlevert Kleppa i Samferdselsdepartementet i dag
 • Vilrid's foreløpige kommentar i media til planforslagets effekter på veikvaliteten
 • Highway Strategi fra England kan stå som forbilde for utredninger
 • Jernbanen står for 5% av all persontransport
 • Veidirektøren må få friere tøyler
 • Brukernes krav til Sikkerhet og Fremkommelighet er fraværende i norsk samferdselsdebatt
 • Eksempel er E39 - Kristiansand-Trondheim - 10-12 timer
 • Oslo-Trondheim er 538km, luftlinje 392km. Reisetid burde kunne forkortes fra 7 til 4 timer, Oslo-Bergen til 3 timer.
 • Myndighetene snakker om utbedringer som sparer minutter
 • Croatia er eksempel - siste 10 års satsing på effektiv samferdsel mellom store byer
 • I Norge er trafikkmengde dimensjonerende for planleggingen
 • Avtaler med FN/EU er"glemt" og ikke respektert - hvorfor Europaveinett i Norge når vi ikke respekterer avtalene?
 • World Economic Forum rapport - Norge er #84 av 134 land.
 • Spørmsålsrunden
  • Broer og undersjøiske tunneller!
  • Agnes Beate (Steen Fosse) -Samferdsels- vs. Distriktspolitikk
  • Terje (Johansen) - Vanskelig terreng?
  • Eivind (Borkrewink) - Finansiering?
  • Jon (Bennet) - Vedlikehold?
  • Anne Marie (Hadenius) - Sverige vs. Norge
  • Ragnar (Østrem) - KLP
  • Kristian (Kristiansen) - For mye makt i KommuneNorge?
  • Anne (Torsvik) - Perlekjedeutbygging og verdivalg!

Avslutning - Etter trekning i Vinlotteriet, "Takk for nå og vel hjem"

##################################################### #####################################################