Møtet 7. mars 2012

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
07.03.2012
Abstract:

"BOenheten - en redning for utsatt ungdom", nestleder Reidar Fossum

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen til Rotary-kolleger og gjester, takket Torill for nydelig middag og Gunnar (Svendsen) og Britt (Helene Sunde Trondsen) for å ha gjort i stand møtelokalene.

Gjester

 • Spesielt velkommen til foredragsholderen, BOenhetens nestleder, Reidar Fossum.
 • Øvrige gjester: Harald Olavsen, Hanne Romøren, President i Oslofjord St. Hallvard RK og Inger Bordewick.

Merkedager

 • Sigurd (Wisløff): 13. mars

Lystennerinnlegg - "Hvorfor BOenheten.." - Eivind (Bordewick)

 • Bakgrunnen var et ønske om å gi ungdom en vanskelig oppvekst en god opplevelse. Tilbudet var en tur med skoleskipet SS Sørlandet. Via "Voksne for barn" kom vi i kontakt med en ungdom. Hun var skeptisk til om en slik tur var noe for henne. Om hun kunne ta med seg en venninne? Hun ville ta med seg søsteren. Søsteren bodde - og bor - på boenheten. For første gang fikk de to, som var blitt splittet som barn, anledning til å gjøre noe sammen. Har deltatt i RYLA, fått jobb etter skoletid som blir skjøttet vel. Jeg tenner et lys for de små og personlige initiativ overfor enkeltmennesker som ikke har de samme muligheter som andre.

Klubbsaker

 • I dag skal distriktets Region 1 ha møte her på Schafteløkken rett etter vårt klubbmøte. Det er regionens AG som har innkalt til møtet med sittende og innkommende presidenter.
 • Vi har fått en litt ny struktur på våre nettsider: Egen klubbkalender og et nytt område for kunngjøringer. Gå inn på sidene og sjekk ut dette. Dersom dere liker dette, gi ros til Kristian og Kommunikasjonskomiteen.
 • Sist mandag kom 150 ekstisterende og potensielle Rotary-medlemmer sammen på Grand Hotell til en meningsutveksling om Rotary nå og i fremtiden. Det var et godt arrangement med et godt innhold. Følgende fanget min interesse:
  • Rotary er ikke noe mål i seg selv. Målet er hva vi gjør og bidrar med.
  • Rotary og medlemmene skal være preget av raushet. Et sted å vokse. Løfte andre mennesker opp.
  • Rotary skal være preget av fellesskap og dugnadsånd.
  • Et Rotary-medlemskap bør ha et livslangt perspektiv
  • Rotary i Norge skal spille en rolle i integreringsarbeidet
  • Dagens Rotary er noe selvfokusert og trenger fornyelse for å møte tiden
  • NHOs Global Future-prosjekt fokuserer på innvandrere på høyt skolert nivå og som kan ta fremtidige lederjobber. Rotarianere kan bidra som mentorer i dette programmet.
  • Det er blitt lagt merke til at OVRK har invitert alle Rotaract-klubber i Oslo til sine klubbmøter.

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius) - om skituren til hytta til Røa Rotary

Foredrag - "BOenheten - en redning for utsatt ungdom", nestleder Reidar Fossum

 • Kom i kontakt med Rotary første gang gjennom en innsamling til et barnehjem i Vilnius. Samlet inn 1 million kroner som bidrog til å flytte barnehjemmet ut av sentrum i Vilnius.
 • Alle har en mening om barnevernet. I dag bor 52 prosent av barnevernbarna i private institusjoner. 48 prosent bor i statlige institusjoner.
 • Barnevern er politikk. Ideelle organisasjoner/private institusjoner går nå dukken en etter en. Man legger ned institusjoner og satser på fosterhjem. Vi trenger begge deler. Noen ungdommer er kommet så langt at de ikke kan bo i vanlige hjem.
 • Vi er en privat aktør, leverer anbud og det stilles strenge krav til driften og til kompetansen til personalet.
  Plass til 14 ungdommer. I løpet av åtte år har vi hatt 112 ungdommer i vår enhet.
 • Vil påstå at Oslo kommune driver bedre barnevern enn staten.
  Boenheten ligner ikke på en vanlig institusjon. Ungdommene bor i ordinært møblerte leiligheter med regler for hvordan driften skal være.
  Det kan dreie seg om 17, 18, 19-åringer fra brutte fosterhjem eller institusjonsopphold, kan ha bodd under 33 - 38 tiltak.
 • Vi danner team rundt ungdommene for at de skal bli selvstendige. Skreddersydd hjelp og tilbud til hver enkelt.
  Gjennomsnittlig botid er 11 måneder.
 • Spørsmål fra Anne Marie (Hadenius), Anne (Torsvik), John (Bennett) m.fl.

Møteavslutning

 • Presidenten takket for et veldig interessant foredrag, og ønsket vel hjem.
 • Fremmøte: 25 medlemmer, vinlotteri innbrakte: kr. 1050,- ,18 middager solgt.
##################################################### #####################################################