Møtet 14. mars 2012

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
14.03.2012
Abstract:

"Hva om Skottland blir egen stat?" - Øyvind Bratberg

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Haakon (Haraldsrud Eriksen) ønsket alle velkommen og takket spesielt Torill, Brit og Petter for forberedelse av mat og møtelokale.

Gjester

 • Patric McCarthy
 • Harald K. Ola Fssøin
 • Elisabeth Bennett
 • Bernt Krabberød
 • Letten Saugstad
 • Thomas Willock (Akersborg RK)

Merkedager

 • Sigurd (Wisløff)
 • Siri (Fossum)
 • Nils (Grøholt)

Lystennerinnlegg: "Om arbetets glädje.." - Anne-Marie (Hadenius)

 • Jeg skal prøve å fortelle om min hverdag på BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Strömstad,  Der har jeg en halv stilling siden to år tilbake.

Klubbsaker

 • Kjell Magne Bondevik og Oslo Center for Peace and Human Rights søker etter en pensjonert Rotarianer som prosjektleder.
 • Per Erik (Strømsø) avgav rapport om prosjektet "Young Friends":
  • YF prosjektet vil bli presentert på kommende PETS seminar.
  • 27 søknader er kommet inn fra Slovenia, Kroatia, Kosovo og Serbia
  • Det vil bli foretatt en to-stegs evaluering frem mot de 15 stipendiater som årets budsjett tillater.
   • 1) en vurdering av søkerenes faglige kvalifiasjoner
   • 2) en samlet vurdering av sammensetningen i den innstilte gruppen.
  • Blant utvelgerne er følgende institusjoner represenert: Nansenskolen, Den Internasjonale Sommerkolen ved UiO og OVRK samt deltakelse fra to andre klubber Oslo RK og Norberg RK
 • Presidenten: Neste styrmøte 22. Mars. De om vil ha styrebehandlet saker må komme med dem nå.

Tigris

 • Britt (Sunde Trondsen) fortalte om sin mobil som var druknet i Nordmarka under en skitur. Etter to dager og nytt mobilkjøp dukket den forlatte mobilen opp igjen, takket være en vennlig dame. I mellomtiden var en ny mobil anskaffet. Den gamle mobilen fungerte utmerket.
 • Knut (Søraas) reklamerte for sine viner, som nå lå på et litt høyere nivå prismessig sett. (Det vi hadde satset på tidligere var billig vin).
 • Andre som la på en tier var: Sigurd (Wisløff) og Nils (Grøholt)

Foredraget: "Hva om Skottland blir egen stat?" - Øyvind Bratberg

 • Foredragsholderen - Øyvind Bratberg - ble introdusert av Bjørn (Søsveen)
  • Man var i villrede om tittelen på foredragsholderen som var annonsert som professor.
  • Øyvind Bratberg insisterte på at han var postdoktor.
  • Man ble enig om at tittelen var forvirrende
 • Skottene er enkle og jordnære og bør angå oss som nordmenn.
 • For skottene ser mot Skandinavia som et forbillede på et godt samfunn.
 • Ser man på det politiske kartet over Storbritannia oppdager man at Labour har sine sterkeste valgkretser i Nord-England og Skottland.
 • Et selvstendig Skottland ville etterlate seg et utpreget konservativt England.
 • Det skotske Uavhengighetspartiet hadde levd i glemsel siden 1970-årene.
 • Men ved det siste skotske parlamentsvalget vant partiet overlegent - nok til å kontrollere det skotske parlamentet.
 • Den skotske valgordning er en blanding av enkeltmannskretser og proporsjonalt forholdstalls valg.
 • Forholdet til England fortsatt uavklart.
 • Flertall, men ikke et absolutt flertall, støtter en ubetinget og total uavhengighet.
 • Man er heller ikke enige om hvordan atskillelsen skal foregå.
 • Man tror imidlertid at en atskillelse er økonomisk gjennomførbar.
 • Budsjettunderskuddet oppveies i dag av tilskudd fra det engelske parlamentet.
 • Engelsk med underskudd på sin egen statsøkonomi stiller slike tilskudd til Skottland i fare for framtiden.
 • Kan dette veies opp av skotske oljeinntekter?
 • Dette vet man ikke noe sikkert om.
 • Egen skotsk valuta? Vil man beholde pundet? Man er skeptisk til Euroen.
 • Lynnet i Skottland atskiller seg fra det engelske.
 • For eksempel holder skottene på retten  til fri høyere utdanning, mens engelske universitet krever til dels meget høye skolepenger.
 • Skottene har noe nær romantiske forestillinger om Norden.
 • Skotter føler seg ikke som engelskmenn, men står nærmere  sosialdemokratiet.

Spørrerunden

 • Sigurd (Wisløff) spurte om reaksjonene i England på skotsk uavhengighet, og fikk til svar at den samlete engelske elite var imot.
 • Nils (Grøholt) spurte spurte hva det ville bli av England hvis det blir løsrivelse, og fikk til svar at sannsynligvis ville England forsvinne fra Sikkerhetsrådet og miste sin privilegerte stilling i NATO.
 • Ragnar (Østrem) spurte hva som vil bli det sannsynlige utfall av en folkeavstemning, og fikk til svar at resultatet ikke er gitt.
 • Bjørg (Høie) spurte - hva er en nasjon, og fikk til svar at det måtte være en kollektiv identifikasjon med ønske om å styre seg selv.
(Svennik Høyer)
##################################################### #####################################################