Møtet 21. mars 2012

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
21.03.2012
Abstract:

"Det herrens år 1315" - Karl Gervin, Forfatter

Content:

Velkommen til Rotarykolleger og gjester:

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) Takk til Torill for en utmerket middag.
 • Takk til Britt og Nils for å ha ordnet våre Rotary-lokaler i dag. Som alltid: en god Rotary-atmosfære.
 • Våre gjester ønsker jeg velkommen.

Gjester i dag:

 • Foredragsholder Karl Gervin
 • Elisabeth Bennett, Inner Wheel
 • Jon Døhl
 • Harald Olafssøn
 • Bjørn Andreassen
 • Berit Ness Furuholmen, Inner Wheel

Merkedager:

 • Bent Aaby

Minneord

 • Vårt chartermedlem Olav Krosby gikk bort 12. mars. I den anledning vil Eivind (Bordewich) si noen minneord.
 • Alle reiste seg.
 • Eivind: Olav gikk som kjent bort 12. mars i år. Vi var naboer i flere år i begynnelsen av 80-årene og holdt god kontakt gjennom mange år.
 • Olav var utdannet som siviløkonom i Amerika og som jurist ved Universitetet i Oslo. Nesten hele sitt yrkesaktive liv var han ansatt som advokat ved Oslo ligningskontor.
 • Han ble medlem av Rotary i 1987 og var chartermedlem i Skøyen Rotary Klubb.
 • Han fikk Paul Harris i 2010 for det arbeidet han nedla som klubbens revisor i mange år.
 • Han var min fadder i Skøyen RK.
 • Vi lyser fred over hans minne med ett minutts stillhet.
 • Haakon: Olav Krosby bisettes fra Bekkelaget kirke fredag 23. mars kl. 13. Vi har sendt kr. 500 til Frelsesarmeen.

Antall medlemmer tilstede: 23,

 • Gjester 6
 • vinlotteri kr. 940,-.

Lystennerinnlegg - "Om hjerte og hjerne i den kommunikasjonsteknologiske tidsalder.." - Eva (Fosse)

 • Hun tente lyset for at vi skal være oss bevisste at informasjonsteknologien ikke får overta vår styring av hjerte og hjerne.

Klubbsaker

 • I kveld kl. 19 skal vi ha vårt første Rådsmøte i vårt Young Friends prosjekt. De klubbene som støtter oss økonomisk, Oslo RK og Nordberg RK sant Rotary Distrikt 2310, Sommerskolen og Nansenskolen, er invitert til å aktivt delta i styringen og gjennomføringen av prosjektet. Det er for øvrig gledelig at det nå også er flere andre klubber som melder sin sterke interesse for å være med og gi finansiell og praktisk støtte til Young Friends. Foreløpig må vi kunne si at dette lover godt for neste års Young Friends. Prosjektet fikk også rosende omtale av Distriktsguvernør og innkommende Distriktsguvernør på seminaret for innkommende klubbpresidenter, PETS, sist lørdag. Og vi er oppfordret av distriktet til å stille med prosjektstand og foredra et innlegg på distriktskonferansen 28. april.
 • 11. får vi besøk av medlemmer fra Gimle Rotaract. Da er det viktig at dere er her og viser interesse og gir disse unge menneskene oppmerksomhet slik at de synes det både er hyggelig og interessant å besøke oss. Meg bekjent er vi den eneste klubben som har invitert Rotaract på denne måten.
 • Onsdag 9. mai begynner vårt klubbmøte kl. 19.30. Etter vårt ønske fikk vi vår Svein Erik (Brodal) til å legge en av sine 50-års jubileumsforestillinger på Det Norske Teater til denne dagen slik at det skulle passe med vår møtedag. Denne dagen er det altså, som på vanlige møtedager, møteplikt.
 • Det er lagt ut en sak på bordene om et 4 ukers utvekslingsprogram for yrkesaktive mellom 25 og 40 år., denne gangen et 4 ukers opphold i Brasil. Programmet kjøres i regi av distriktet. Det har kommet en avbestilling, derfor denne henvendelse nå med bare 6 ukers frist for påmelding. Rotary betaler reisen. Kontaktspesifikasjoner finnes på det utlagte dokumentet.
 • Vi har styremøte i morgen torsdag 22. mars. Har dere saker for styret ber jeg dere komme med de nå.

Tigris

 • Nils (Grøholdt) (som fylte 80 år 17. mars): Jeg takker for overdådig blomsterbukett. Har vi råd til det, da? Lise, som leverte buketten, fortalte at mye spares ved at vi selv kan bringer det. Det sparte går inn i buketten! Min takk for Lises innsats returnerer jeg til klubben.

Foredrag - "Det herrens år 1315" - Karl Gervin, forfatter, idéhistoriker og teolog.

 • Gisle (Hollekim) introduserte foredragsholderen: Vi er flinke til å få spennende temaer. Forrige gang var det om Skottlands ønske om løsrivelse. I dag har vi grepet fatt i en spennende boktittel «Reisefører for Norge det herrens år 1315» som har fått glimrende omtaler både i Klassekampen og Aftenposten. Det er en bragd. Karl Gervin er teolog og har bl.a. vært prest i Kråkstad og ved Oslo Domkirke. Han har også magistergrad i idehistorie og har utgitt en rekke bøker, særlig om historiske emner.
 • Karl Gervin: Hyggelig å komme hit. Jeg vokste opp borti gaten og har ofte vært i dette huset. Jeg hadde blant annet min debut her som Jomfru Maria i et julespill!
 • Han trer inn i rollen til en kollega, en kannik, medlem av domkapitlet, som i Oslo Domkirke året 1315, skrev ned en «Reisefører for Norge».
 • Norge har figurert i tre generasjoner på utenlandske verdenskart som «Nurbaga».
 • Lysbilde av det eldste kart viste at Nurbaga var et vilt område.
 • I fjor (1314) gjorde Kongen (Håkon V) Oslo til hovedstad.
 • Vår tids folk reiser mer enn før. Marco Polo vendte omsider tilbake til Venecia for ikke lengesiden. Og i Oslo har vi nettopp hatt besøk av en delegasjon fra trakter Marco passerte i Armenia.
 • Det er kommet mange reiseskildringer. Den islandske abbed Nikolás Bergsson har skrevet en reisefører for pilegrimer på vei til Palestina.
 • Jeg skriver en håndbok for vårt annerledesland, hvor folk måler avstand med pilskudd og steinkast.
 • Folk reiser til Norge som handelsmenn. Hit kommer kirkens menn, adelsmenn og kjøpmenn, lærlinger og studenter. Og pilegrimer.
 • 7 farer: sult, tørst, kulde, hete, utmattelse, sykdom og død.
 • Følges landeveien må du være forberedt på å betale ved alle pass, broer og byporter.
 • Mange kommer med skip og da er det ikke nødvendig å tenke så mye på reiseutgiftene.
 • Kongespeilet anbefaler begynnelsen av april til slutten av september som beste seilingstid. Men det er mange vitnesbyrd om reiser også i vinterhalvåret.
 • I havsnød kan du tilkalle hjelp fra Havets Frue - Jomfru Maria. Da er det intet å frykte.
 • Før avreise må du forsikre deg om at skipet er sjødyktig. Bare øses tre ganger. I nød når gods må kastes over bord, er alle om bord solidarisk ansvarlig.
 • Sikrere seilas enn før i alle retninger. Kompass, som her nordpå heter leidarstein, har i hatt et par generasjoner. Vi har dessuten fått et instrument for å beregne stjernehøyden. Norske sjømenn bruker også en solstein, et krystall som forsterker sollyset på overskyete dager, og som på den måten hjelper til å vise i hvilken himmelretning solen står.
 • Alle dannede vet at jorden er rund - og at vi kan gå over alt som en flue på et eple.
 • På seilas langs kysten må kokken om bord gå i land tre ganger, to ganger for å skaffe mat og en gang for å hente vann.
 • Du må regne med reiseutgifter på 10 penninger pr. dag. En del inflasjon i Norge. Mynter iblandet dårlig metall. Lurt å ta med en liten vekt og veie sølv til betaling.
 • Unngå importert øl, en bolle koster 15 penninger. Et krus norsk brygg koster 5.
 • Du må regne med en måneds reisetid, både fra kontinentet og England. Men da prinsesse Margrete fra Skottland dro over Nordsjøen i 1281 for å ekte den norske prins Erik, startet hun 12. august og kom inn under norskekysten den 14. og ankret opp i Bjørgvin morgenen etter - altså 3 dager.
 • Jeg har skrevet en liten reiseparlør med nyttige standarduttrykk.
 • Vertshus har to skilt, et som sier det er beskyttet av kongen og et som sier hva som serveres av drikke.
 • Umulig å gardere deg mot lopper og lus. Lus kan du dynke med olje eller eddik. Lavendel er det bare i noen få hager her i Norge. Ta med litte hjemmefra - det skremmer lopper og luker godt.
 • Pass godt på sakene dine. Skaff deg gode låser.
 • Vær årvåken. Gå til nærmeste kirke om morgenen.
 • Bade en gang i måneden i kar eller badstue. En tur i badstuen koster en penning. Årelating det samme.
 • Mange forbud og forordninger. Forbudt å spille om penger. Forbudt å bære dolker i byer. Forbudt å drikke fra kuens jur. Forbudt å gå på epleslang.
 • Litt om bylivet. Jeg advarer mot sene kvelder. Når vesper ringer bør alle være i seng. Vekteren passer på om natten. Følger dem som har drukket for mye hjem.

Spørsmålsrunden

 • Bjørn (Søsveen) spurte om spiritualiteten i nord den gang kan sammenlignes med muslimske og katolske land i dag. Svaret var nei. Den norske kirke er fattig i dag i forhold til middelalderen.
 • Anne (Torsvik) Den gode situasjonen i Norge under Håkon V, begynte med hans far, Magnus Lagabøter? Svaret er ja og at Norge var mer velorganisert enn Tyskland, Sverige og England, hvo det var mer utrygt å reise.
 • Ragnar (Østrem) språket, kunne de forstå hverandre? Ja, i Norden forsto de hverandre. Men ikke engelsk. Tysk hadde en del norske ord.
 • John (Bennett) Handel med mynt som betaling? De opererte med mynter. Men brukte også sølv som ble klippet opp. Anbefaling om at alle kjøpmenn hadde en liten vekt.
Haakon: Tusen takk til foredragsholder. Takk for i dag. Vel hjem.

 

##################################################### #####################################################