Møtet 18. april 2012

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
18.04.2012
Abstract:

"USA - et halvt år før valget" Ole O. Moen, professor emeritus i Nord-Amerikastudier, UiO

Content:

Velkommen til Rotarykolleger og gjester:

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) Takk til Torill for god middag.
 • Takk til Britt og Lise for å ha gjort i stand våre Rotarylokaler i dag.
 • Våre gjester ønsker jeg velkommen.

Gjester i dag:

 • Foredragsholder Ole O. Moen
 • Harald Olafsen
 • Olav Sverre
 • Berit Ness Furuholmen, Inner Wheel
 • Letten F. Saugstad

Merkedager:

 • Gunnel Wullstein
 • Gisle Hollekim
 • Morten Bjerkan

Antall medlemmer tilstede: 24 medlemmer, 4 gjester

Lystennerinnlegg - "Om OVRK's nettbaserte jubileumsbok.." - Kristian (Kristiansen)

 • På skjermen viste hans jubileumsbokens indeks/innholdsfortegnelse og informerte om hvordan medlemmene kunne søke for å lese artiklene.
 • Han oppfordret alle til å komme med innspill om flere saker i jubileumsboken.
 • Han tente lyset for en heidundrende jubileumsfest.

Klubbsaker

 • Haakon: jeg minner igjen om Distriktssamlingen, et heldagsprogram den 28. april på Vestfossen. Selv om fristen vel er ute, regner jeg med det fortsatt er muligheter for etternølere å melde seg på.
 • Vår klubb ga kr. 500 til Frelsesarmeen i forbindelse med vårt medlem Olav Krosbys bortgang, og vi har fått takkebrev fra Aud Krosby.
 • Det har foregått en diskusjon blant klubbmedlemmer, i Kommunikasjonskomiteen og i styret, om referater og offentliggjøring fra det som skjer på våre klubbmøter. Offentliggjøringen skjer ved at noe, som bilder, foredrag eller innlegg, legges ut på våre nettsider. Vi må og bør vise respekt for at det er noen som ikke ønsker å bli referert på våre nettsider eller på annen måte, hverken i form av bilder eller tekst. Det er nå skrevet detaljerte Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres i praksis og de blir lagt til som en del av klubbens Retningslinjer for drift. Jeg ber dere alle studere dem. Hensikten med retningslinjene er å skjerme de som ikke ønsker publisering, og selvfølgelig også å bidra til generell, profesjonell håndtering fra klubbens side ved slike spørsmål.
 • På vårt klubbmøte 25. april får vi kanskje besøk av medlemmer av Oslo og Victoria Rotaract klubber. Hvis ikke blir det møtet 2. mai. Vi hadde fantastisk godt fremmøte på forrige klubbmøte da vi hadde besøk fra Gimle Rotaract, og jeg tillater meg å håpe på like godt fremmøte når vi får flere rotaract-medlemmer på besøk.
 • 16. mai planlegger vi å ta opp nye medlemmer. Det er personer som har besøkt oss gjennom lengre tid. Jeg oppfordrer dere alle til å se dere godt omkring i deres nærmiljø og vurdere om dere har kontakter som kan være potensielle nye medlemmer i vår klubb. Vi trenger nye medlemmer.
 • Vestheim RK fylte nylig 30 år. Vi skrev til dem og overrakte en gave fra OVRK: et maleri av vår kunstner Trygve Lindeberg. På klubbens vegne spanderte jeg innramming.

Tigris

 • Nå har jeg vært medlem av klubben i 10 år, sa Britt Helene (Sunde Trondsen) som fylte 60 år 3. april: Tusen takk for nydelige blomster til min 60-års dag.
 • Hilde Sofie (Hamre) anbefalte det nye magasinet som blir gitt ut av Diakonhjemmet. Det er mye fint lesestoff om lokalsykehuset vårt. Hun tar med noen eksemplarer på neste møte.
 • Gunnar (Svendsen) hadde vært på fottur i England - opp til Lake distriktet. Anbefales sterkt. Han skal skrive litt om det på hjemmesiden.
 • Bjørn (Søsveen) minner om møtet i programkomiteen rett etter møtet i OVRK. Fremdeles mottakelig for programforslag.

Foredrag - "USA - et halvt år før valget" - Professor Emeritus i Nord-Amerikastudier ved UiO, Ole O. Moen.

 • Bjørn (Søsveen) introduserte foredragsholderen: Han tok sin doktorgrad i American studies ved University of Minnesota i 1978. I over 25 år har han vært den mest benyttede kommentator i amerikansk politikk og kultur i radio og TV i Norge.
 • Ole O. Moen har skrevet en rekke øker og artikler om amerikanske forhold. Han er dessuten norsk redaktør for Journal of Amarican History og rådgiver for The American University of Beirut og Universitetet i Beograd.
 • Han har vært president i The Nordic Association for American Studies og generalsekretær i The European Association for American Studies.
 • I 2010 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid for å fremme nordmenns forståelse av det amerikanske samfunn.
 • Ole O Moen: Takk for invitasjonen. Jeg er litt kremmer. Har tatt med meg 4 bøker («Det Hvite hus», «USA's presidenter», «USA - annerledeslandet i en ny tid» og «Den amerikanske borgerkrigen» og mener det er vanskelig å leve et meningsfullt liv uten å ha lest noen av de bøkene.
 • På hjemmesiden deres legger jeg ut min outline - disposisjon for foredraget.
 • Alle nordmenn tror de vet mye om USA - derfor har jeg skrevet bøkene.
 • Er født på kong Haakons fødselsdag i 1940 og min kone har dronning Mauds fødselsdag!
 • Begynte som jagerflyver. Har sett det hele fra oven. Har aldri kjedet meg.
 • Utsiktene for gjenvalg av Obama: Det er en fordel kå sitte i Det Hvite Hus.
 • Tea partys rolle - en protestbevegelse - eneste program er skattelettelser, nei til samarbeid. Har skjøvet Republikanerne langt til høre. Har brent seg ut?
 • Forklarer litt om valgsystemet. USAs befolkning er økt til 313 millioner, mens Kongressens størrelse er den samme. Noen stater må avgi seter og noen vinner seter, avhengig av folkemengde.
 • Partiene kaller jeg paraply-partier - de favner hele landet, fra venstre til høre, og overlapper hverandre.
 • Økonomien vil avgjøre valget. Hvis ledigheten går ned til 8% og veksten blir minst 3% er sjansen ganske stor for at Obama blir gjenvalgt.
 • Utviklingen i GOP - Grand Old Party = Republikanerne er svak. Dårlige kandodaer. Romny er den eneste valgbare. Han har troverdighetsproblemer. Ingen liker ham.
 • Seieren kan gå til Obama p.g.a. dårlig fremmøte av republikanerne.
 • Utenriks har nesten ikke vært nevnt i valgkampen.
 • Var en viktig faktor for Obama. Republikanerne er luta lei av krigen. Demokratene har vært det lenge. Afghanistan er en hengemyr.
 • Palestina - har aldri vært så nært samarbeid mellom presidenten og Israel som nå. Israel-lobby er sterk. Ingen tør å si noe negativt om den ensidige støtten til Israel. Kristne er mer aktive enn jødene i lobbyen. Det blir gitt unyansert støtte til Israel uansett om det er Demokrater eller Republikanere.
 • Iran - her går man stille i dørene.
 • NATO er sentral, USA i ny rolle i Libya-striden. Syria mye verre.
 • Verdensøkonomien - USA lever på nåde. Kina, Japan, Verderdensbanken og det Internasjonale pengefondet.
 • Økonomisk status er nedgradert - det har svekket USAs rolle.
 • Som sagt: Økonomien avgjør valget. Ledigheten går ned. Folk føler seg bedre enn for 4 år siden. Men det kan komme tilbakeslag.
 • Romny har to problemer. Er for liberal økonomisk og kristne som ikke tåler at han er mormoner.
 • Landsmøtet for Republikanerne er 27.-30. august, for Demokratene 3.-6. septembe.r Presidentvalget er 5. november..

I spørsmålsrunden: Ragnar (Østrem), Haakon, Svennik (Høyer), Sigurd (Olsvold).

Haakon: Tusen takk til foredragsholder som har økt vårt kunnskapsnivå! Takk for i dag. Vel hjem.

##################################################### #####################################################