Møtet 2. mai 2012

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
02.05.2012
Abstract:

"Burma" - Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Content:

Gjester:

 • Kjell Magne Bondevik, foredragsholder
 • Rotaractere fra Oslo og Victoria Rotaract

Lystennerinnlegg - "Budskap fra en som ikke overlevde kreft" - Nils (Grøholdt)

Foredrag - "Burma" - Kjell Magne Bondevik

 • Før foredraget benyttet presidenten anledningen til å gjøre Bondevik oppmerksom på vår Rotary-klubbs engasjement i "Young Friends", et freds- og forsoningsprosjekt for ungdom fra Vest-Balkan, som etter hvert involverer flere norske Rotary-klubber og klubber på Vest-Balkan.
 • Bondevik ble introdusert av Gisle (Hollekim), og startet med å si noe om forskjellen på landets to navn: Myanmar og Burma. Aung San Suu Kyi har sagt at hun foretrekker betegnelsen Burma, siden militærjuntaen innførte navnet Myanmar uten å spørre folket. Burma var i utgangspunktet, etter frigjøringen fra England, et svært ressursrikt land. Frigjøringskampen ble ledet av Aung San (Aung San Suu Kyis far) etter 1945. Landet har 100 etniske grupper, og 7 hovedgrupper av folkeslag med hver sin egen stat. Karen-folket er mest kjent. 80-90 prosent av befolkningen er bhudister. Til tross for et godt utgangspunkt gikk det helt galt, rent politisk. Milirærkupp i 1962.
 • Aung San Suu Kyi ble etter hvert student i Oxford. Der traff hun Michael Harris, som hun giftet seg med og de fikk to sønner. Sønnene var ennå små da Aung San Suu Kyis mor ble alvorlig syk, og hun returnerte til Burma for å pleie henne i 1988. Et opphold som i utgangspunktet var tenkt å vare i to uker, er blitt til 25 år. Husarrest har vært en del av tilværelsen hennes i mange år. Det er fortsatt studentledere fra 1988 som sitter inne, flere er spredt rundt i verden.
 • I 1990 arrangerte militærjuntaen et valg som Aung San Suu Kyis parti vant. Men, valget ble underkjent av militærjuntaen. I 1991 ble, som mange husker, Aung San Suu Kyi tildelt Nobels fredspris. Hun kunne kommet for å ta imot den, men ville da ikke kunne vende tilbake til Burma. Derfor ble hun i Burma, og prisen ble hentet av hennes mann og to sønner.
 • I alle år har Aung San Suu Kyi og flere ledet opposisjonens kamp mot militærstyret. Det ble dannet en eksilregjering med medlemmer spredt over hele verden, fra Burma til USA.
 • I 2007 oppstod den såkalte "Safran-revolusjonen" - r meahelt galt,5NE utian SNE eude S&osotaen earbdex kunne demokrontrsrter inv hgin-andslutm hun ra
 • It; - r meaaeliJit&aeli med Conmedta NE eurma. drepelig;rrma. g;rjuntaen inn en e flerng;rt fran-avn: fa mendHun Myantaen i utig;r2010rma. dunktGr&o &aknen&nafrann s vant.lerJit&aeliiktr r n Suu,hennesk mednv h blent. 80-90for/p>S&osian n Slamsen ba til USA. ar og Burma. Aung Singskantaen itaettele vhår 13. &avembn for2010,henng; nene var fueevik, ik o Slamsenne sk galt, kenge åogppstod dskantaen itt og klubban naelie>S&ig;e Vest-Balkan. SNETT ter eksi90f og>LypernEMSNETTrregjerdet har 100 etniEMSNETT galt, reeg 1990est-Balka
 • ia Rotaract

  Tb>
 • Aung Sae i to ukeren s Asiaamilledst; re/gas fredsog medra BNnner ølitiengas i mange> ia RotaractÅrsmsprv;rstkl. 18.30angspunkat hav prediLypspuni bane Bonigheter

  012>
footclass=" div> div> #####################################################![endi "/" t of "/"tCt ipunkCoseg trvDefau s Guex -->/>