Møtet 25. april 2012

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
25.04.2012
Abstract:

"Psykiatriens utvikling" - Sigurd Wisløff

Content:

Møteåpning

 • Kirsten (Bugge Thorkildsen) (past president) åpnet

Gjester

 • Elisabeth  Bennett, Skøyen Innerwheel
 • Harald K- Olafssøn
 • Samt gjester fra Oslo RK

Fremmøte: 28 medlemmer

Merkedager

 • Morten Bjerkan 24/4
 • Hilde Sofie Hamre 28/4
 • Harry Rødner 26/4
 • Ragnar Østrem 28/4

Lysetennerinnlegg - Agnes Beate (Steen Fosse)

 • Orienterte om klubbens nye lokalprosjekt
 • Schafteløkkens og omegns ve og vel.
 • Nærmere redegjørelse forelå skriftlig
 • Det vil bli arrangert et møte 12. September der man skal drøfte den videre framdrift av ulike tiltak.

Tigris

 • Tor Petter (Guldbrandsen)
 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • Sigurd (Oldsvold)
 • Audun (Bell)
 • Ola (Lundgård)

Foredraget

 • Sverre (Wisløff) kåserte over psykiatriens innslag i norsk og amerikansk historie.
 • Harald hårfagre, Goldwater, Nixon, CIA var blant det som ble nevnt
##################################################### #####################################################