Møtet 16. mai 2012

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
16.05.2012
Abstract:

"Oslo Vest Rotary Klubbs Mål og Planer for Rotaryåret 2012-13" - Anne (Torsvik), innkommende president

Content:

Velkommen til Rotarykolleger og gjester:

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) Takk til Torill for god middag.
 • Takk til Ola og Per Arild for å ha gjort i stand våre Rotarylokaler i dag.
 • Våre gjester ønsker jeg velkommen.

Gjester i dag:

 • Carl Henrik Munthe-Kaas, President i Vestheim RK
 • Harald Olafssøn
 • Bjørn Andreassen
 • Thomas Willoch, Akersborg RK

Merkedager: ingen

Antall medlemmer tilstede: 27, 4 gjester. Middager solgt: 16. Vinlotteri: kr. 960,-

Lystennerinnlegg

Klubbsaker

 • Haakon: Vårt medlem Morten (Bjerkans) kone har lenge vært syk og pleiet av Morten. I formiddag døde hun. Jeg har ringt og snakket med Morten. Vi tenker på Morten nå og vil ta godt imot ham når han er tilbake på våre klubbmøter.
 • Jeg har hatt en flott reise til Berlin sammen med medlemmer av vår fadderklubb Vestheim RK for å feire deres 30 års jubileum. Presidenten invitert hit i dag for å ta imot vår jubileumsgave, en skute-akvarell av vårt chartermedlem Trygve Lindeberg. Dere har jo ikke noe lokale hvor kunstverket kan henge. Derfor er vi enige om at dere kan auksjonere bort vår gave.
 • Carl Henrik Munthe-Kaas: Tusen takk. Det er en fantastisk gave som vil komme opp på auksjon på vår sommerfest 26. juni - til inntekt for Polio Pluss.
 • Teateropplevelsen med Svein Erik Brodal forrige onsdag var storartet. Takk til alle som var med på å hedre Svein Erik på hans jubileums- og avskjedsforestilling på Det Norske Teater.
 • Søraas Bok har behov for flere rotarianere til å hjelpe med innsamling av skolebøker. Se informasjon utlagt på bordene. Her kan vi tjene 20.000 kroner før sommerferien.
 • Modum RK arrangerer intercity møte på Blaafarværket 16. juni. Se informasjon lagt ut på bordene.

Tigris utsettes til neste møte på grunn av medlemsopptak i dag.

Medlemsopptak

 • Haakon: Vi skal i dag ta opp Bjørn Andreassen og Harald K. Olafssøn som nye medlemmer i vår klubb.
 • Faddere for Bjørn er Anne (Torsvik) og Ragnar (Østrem).
 • Faddere for Harald er Petter (Rasch) og Finn (Bjerke).
 • Jeg ber sermonimesteren, Hilde Sofie (Hamre), føre kandidater og faddere frem.
 • Fadder Anne presenterte Bjørn (Andreassen). Se CV.
 • Fadder Petter presenterte Harald (Olafssøn). Se CV.
 • Presidenten informerte om Rotarys lover, vedtekter og formål og om aktivitetene i OVRK. De tre viktigste grunnprinsippene som blir fulgt opp i OVRK er: Klassifikasjonsprinsippet, rotasjonsprinsippet og fremmøteprinsippet.
 • Bjørn takket for tilliten. Mottoet «Gagne andre» vil han etterleve. Det han har lært og erfart i et variert yrkesliv kan komme til nytte i Organisasjons- og økonomikomiteen.
 • Harald takket for vennlighet og varme. Har to brødre som er rotarianere. Gleder seg til å bli aktiv i OVRK.
 • Alle klubbmedlemmer reiste seg. Presidenten festet rotarymerket på Bjørn og Harald og ønsket dem velkommen som fullverdige medlemmer av OVRK.
 • Applaus mens de nye medlemmene og fadderne gikk tilbake til sine plasser.

Foredrag - "Oslo Vest Rotary Klubbs Mål og Planer for Rotaryåret 2012-13" - Anne (Torsvik), innkommende president

 • Presidenten: Vår foredragsholder i dag er Anne Torsvik, vår innkommende president for rotaryåret 2012-13. Inngangen til et nytt rotaryår er alltid spennende og utfordrende. Anne, la oss høre hvor du tenker å føre oss i ditt presidentår.
 • Anne: Deilig å gå på en opptråkket sti, Jeg er ikke redd for året som kommer.
 • Det er to ting dere må huske fra det jeg sier her:
 • 1. hva mener vi med å gagne andre? Og 2: tallet 60.
 • Gagne andre med våre prosjekter: Young Friends, Schafteløkken og våre naboer, kampen for å utrydde polio og engasjement i utviklingstiltak som RYLA.
 • Samt holdninger og adferd som privatperson, som rotarianer og som samfunnsborger.
 • Om tallet 60: Målet er å være 60 medlemmer, med opptaket i dag er vi 54.
 • Målet er en gjennomsnittsalder på 60, ikke 70 som i dag.
 • Tiltaket er å rekruttere 6 nye medlemmer under 60 år gamle.
 • Målet er en fremmøteprosent på 60, ikke 49,7 som i dag.
 • Tiltaket er å mobilisere, aktivisere og gi møtefritak p.g.a. 85-års regel.
 • Konklusjon: Klare mål, åpen dialog, gjensidig respekt, engasjement og fokus på å gagne andre, ikke forstrekke oss, ta imot utfordringer. Takk til Haakon for hans systematiske innsats med fokus på forenkling.

I spørsmålsrunden:

 • Hilde Sofie: Fint å høre om deg selv - aktiv og nytenkende på noen områder Ønsker deg lykke til.
 • Audun (Bell) takk for profesjonell start på rotaryåret. 85-regelen er en rettighet vi har.
 • Anne: Ja det er en rett men ikke plikt. Du må selv ta initiativet til å bli «hedersmedlem».
 • Erik H. (Jørol): Jeg er nok en av de 22 med dårlig femmøte. Det skal bli bedre. Ikke fokuser på møteplikt. Jeg ser det som en rett å være her. Legg vekt på retten, ikke plikten.
 • Anne: Jeg er glad for det innlegget.
 • Svennik (Høyer). Foredragene er viktig. Vi må produsere for auditoriet.
 • Arne Elias (Corneliussen) - 35 år gammel: en glede for meg å være her. Må ha respekt for hverandre uavhengig av alder.
 • Eva (Fosse): jeg følger med på aktivitetene i Ekeberg RK hvor min mann er medlem. Der sendes det ut, hver måned, en oversikt med møteprosenten for medlemmene. Jeg tror det inspirerer til hyppigere fremmøte.
 • Anne: Jeg har denne oversikten hos meg. Men tror ikke vi skal gjøre det samme i OVRK.

Haakon: Tusen takk til Anne. Takk for i dag.  Jeg ønsker dere en god 17. mai!

(Eva Fosse)

##################################################### #####################################################