Møtet 30. mai 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
30.05.2012
Abstract:

"Nye digitale formidlingsformer" - Gunnar Liestøl, Professor UiO

Content:

Velkommen

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket medlemmer og gjester velkommen
 • Takk til Torill for nok en god middag og til Per Gustav (Lindeberg) og Ola (Lundgaard) for å sette salen i stand

Gjester

 • Gunnar Liestøl, Professor UiO og foredragsholder
 • Terje Engelhardsen, Akersborg RK
 • Cato Olsen
 • Elisabeth Bennett
 • Espen Dahle

Fremmøte - 21 medlemmer, 5 gjester

Merkedager

 • Margrethe (Lied)
 • Anne (Torsvik)

Lystennerinnlegg - "22/7.." - Lise (Høst)

Klubbsaker

 • Haakon har mottatt gave fra Oslo International RC etter foredrag om "Young Friends"
 • Avgående DG Jon Henrik Leere har sendt rundskriv hvor han igjen roser YF-prosjektet
 • Torill reiser til Spania for 2 uker. Ingen middagservering.
 • Kristian - kort oppsummering av "Young Friends".

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius) - Vestlandet og Gressholmen
 • Gunnel (Berdal Wullstein) - Royal Christiania Hotel og Justin Bieber
 • Morten (Bjerkan) - Takk for blomster til fødselsdag og takk for støtte i forbindelse med bisettelse
 • Kristian (Kristiansen) - Konkurranse utlyses for stemming på bidrag til Jubileumsboken

Foredraget - "Nye digitale formidlingsformer" - Gunnar Liestøl, Professor UiO

 • Introdusert av Svennik (Høyer)
  • Liestøl er en medieforsker som ikke bare observerer medienes budskap og uttrykksformer, men som deltar aktivt i utformingen av nye uttrykksformer og i formidling av nye elektroniske budskap.
  • Han arbeider i nær kontakt med forskere i Silicon Valley (Stanford University).
  • Deres første store suksess var utformingen av et program for Kon Tiki museet, med såkalt touch screen der man ved å berøre skjermen kan bevege seg fritt mellom Thor Heyerdahls forskjellige ekspedisjoner og prosjekter.
  • Dette programmet vakte i sin tid internasjonal oppsikt med omtale i TIME newsmagazine.
 • I kveldens foredrag demonstrerte Liestølnoen videreutviklinger av slike program, bl.a. med en rundvandring i Forum Romanum slik den sannsynligvis fortonte seg for innbyggerne i Roma for over to tusen år siden.
 • Liestøl arbeider med budskap som forsterker opplevelsen av dagens virkelighet ved å føye til historiske perspektiv. Dette kaller han ’augmented reality’ til forskjell fra den såkalte ’virtual reality’ der fremmedelementene er dominerende.
 • Liestøl leder det såkalte INVENTIO programmet ved Institutt for medier og kommunikasjon. Han er en oppskattet lærer som tar sine studenter med på internasjonale kongresser, der de får øve seg i å presentere sine semesteroppgaver som papers.

Avslutning - Vinlotteri

##################################################### #####################################################