Møtet 6. juni 2012

Author:
Sigurd (Wisløff)
Published on:
06.06.2012
Abstract:

"Må vikingskipene flyttes?" - Egil Mikkelsen, tidligere direktør ved Kulturhistorisk museum og Vikingskipene.

Content:

Velkommen

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen til Rotarykolleger og til gjester
 • Ingen Torill = ingen middag
 • Takk til Per Gustav (Lindeberg) for å ha satt lokalene våre i stand (stedfortreder for Knut).

Gjester

 • Egil Mikkelsen, foredragsholder
 • Dag Angelskaar
 • Beathe Wilhelmsen

Fremmøte - xx medlemmer, 3 gjester

Merkedager

 • Martin Mølhausen
 • Bjørn Andreassen

Lystennerinnlegg - "Om ordet Respekt.." - Hildegunn (Bomnes)

Klubbsaker

 • Prosjektteamet for Young Friends jobber på spreng om dagen. Per Erik er mye opptatt med private jobbrelaterte ting for tiden og mye YF arbeide faller på prosjektkoordinator Kristian med hjelp fra Petter. Det gjelder kommunikasjon med studentenes Rotary vertsklubber på Vest Balkan, informasjon til de utvalgte studentene, gjesteliste for YF Garden Party i haven hos Knut, utsendelse av invitasjoner til det samme party.
 • Som et bidrag i å formidle informasjon til dere alle, har vi lagt ut litt informasjon på bordene.
 • Vi er nå invitert til Vestheim og Ekeberg for å holde foredrag om YF. Tidligere har vi vært i OIRC.
 • Invitasjon til vår sommeravslutning 20. juni er sendt dere alle. Det er svært hyggelig om dere alle møter opp. Slike sosiale sammenkomster er viktige for klubbens indre liv og medlemmenes fellesskapsfølelese.
 • Programmet for høsten er snart klart etter fremragende arbeid fra Programkomiteen. Før trykking av programmet er det viktig at hver og en av dere sjekker de opplysningene som står om dere i programmet og gir beskjed til Per Gustav om eventuelle endringer.
 • Neste klubbmøte planlegger vi et nytt medlemsopptak.

Tigris

 • Kristian (Kristiansen) - Konkurransen for avstemmingen på bidrag fra 2008 til Jubileumsboken ble vunnet av Anne-Marie (Hadenius)

Foredraget - "Må vikingskipene flyttes?" - Egil Mikkelsen, tidligere direktør ved Kulturhistorisk museum og Vikingskipene.

 • Eivind (Bordewick) introduserte Egil Mikkelsen
 • Vi fikk en inspirert og inspirerende innføring i den lange historien om vikingskipene, deres  oppbevaring, utstilling og mulige videre skjebne.
 • Efter at vikingskipen ble utgravet ble de innsatt med linolje (ikke alunbehandling). De ble oppbevart i skur i Frederiksgate og universitetshaven i mange år før de i 1932 ble flyttet til Bygdøy De har tålt mer enn den flyttingen. Så sent som i 1957 ble det tatt et bilde av en konservator som sto oppe i et av de gamle skipene og støvsuget det.
 • Vikingskipsmuséet er bygget etter et vedtak om at oldsakssamlingen og vikingskipene skulle samles på Bygdøy. Det ble aldri noe av og bygget ble aldri fullført. Det er nå for lite, har ingen god sikkerhet for brann, ingen evakuering og tilfredsstiller ikke moderne krav. Noe må skje. Tomten er for liten til en god løsning på sammenflytting på Bygdøy. (Bygget ville være godt egnet til utstilling av Folkemuséets samlig av kirkekunst.) Nåværende ledelse vil beholde bygget i Frederiksgate og grave i Tullinløkka, men den løsningen har vært forsøkt fremmet før og ble ikke til noe hver gang.
 • Et stort problem er gjenstandene, ikke minst sleden fra Osebergskipet, men også de har vært flyttet mellom utstillingsetasjen og konserveringsverskstedet i kjelleren ganske nylig.
 • Vi fikk se bilder fra det planlagte bygget i Bjørvika, ved middelalderparken og  like foran Ladegården med gode og luftige plasseringer for de gamle skipene. Bygget er tilpasset moderne krav og stort nok til å samle Historisk museum og Vikingskipsmuséet. (Det fraflyttede bygget kan brukes til Munch-museum, nært Universitets aula med Munchs kunst).
 • Med Middelalderparken like ved og Ekebergåsen med fornminner vil denne løsningen bli idéell.
 • Men, en fersk utredning blir tatt til inntekt for at skipene må bli hvor de er; de kan ikke flyttes. Vår foredragsholder viste oss risikovurderingen fra utredningen. Det mest riskofylte er å ikke gjøre noe.
 • Å bygge på Bygdøy og å flytte til Bjørvika er på omtrent samme risikonivå. Selv om statsråden har konkludert mente vår foredragsholder at siste ord ikke er sagt og at den beste løsningen fortsatt er Bjørvika. Han minnet om slagene om Operaens plassering og håpet på en endelig plassering i Bjørvika.

Avslutning - Takk for i dag, og ha en fortsatt hyggelig kveld!

##################################################### #####################################################