Møtet 13. juni 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
13.06.2012
Abstract:

"Sveitsisk Nøytralitet" - Terje Johannessen, Røa RK

Content:

Velkommen

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) ønsket velkommen til Rotarykolleger og til gjester
 • Ingen middagservering i dag
 • Takk til Knut (Søraas) og Uschi for å ha satt lokalene våre i stand, Og ikke minst, takk for organiseringen av kaffeserveringen som krever ekstra omtanke og arbeid

Gjester

 • Terje Johannessen, foredragsholder
 • Dag Angelskår
 • Thomas Willoch, Akersborg RK

Fremmøte - 23 medlemmer, 3 gjester

Merkedager

 • Martin (Møllhausen) - også nevnt på forrige møte

Lystennerinnlegg - "Om den elektroniske revolusjonen og det trykte media.." - Svennik (Høyer)

Klubbsaker

 • Vårt prosjekt "Young Friends" er nå inne i den mest aktive perioden. Mandag ankommer studentene Gardermoen og reiser til Nansenskolen på Lillehammer for 1 ukes studfie og deretter til Sommerskolen på Oslo Universitet for 6 uker. Det er prosjektmøte her på Schafteløkken i dag umiddelbart etter klubbmøtet.
 • I morgen kveld er det Rotary årets siste styremøte, også hjemme hos Presidenten. Har dere saker dere ønsker vi skal behandle, så si fra.
 • Neste klubbmøte er årets siste og også vår sommeravslutning med presidentskifte og andre hyggelige begivenheter. Det finner sted i Evas have. Jeg oppfordrer de av dere som ennå ikke har meldt seg på, og da heller ikke betalt, om å gjøre det. Det blir hyggeligst når dere alle er der.

Tigris

 • Anne-Marie (Hadenius) - Studenteksamen i Sverige feires én dag..
 • Knut (Søraas) - Trenger frivillige til å arrangere "Young friends" gardenparty 27. juni. Vi kan bli så mange som 60 gjester!

Medlemsopptak

 • Espen Dahle ble opptatt som medlem i Oslo Vest Rotary Klubb med den sedvanlige "pomp og prakt".
 • Fadder Petter (Rasch) presenterte Espen

Foredraget - "Sveitsisk Nøytralitet" - Terje Johannessen, Røa RK.

 • Bjørn (Søsveen) introduserte Terje og beklaget den manglende middagservering.
 • "Nøytralitet" - Begrepet er forståelig med motpunktet "Krigføring"
 • Sveits ville lenge ikke melde seg inn i FN siden FN-pakten kan pålegge medlemmene å gå i krig
 • 1815 - Fred i "veikrysset" i Europa, både N-S og Ø-V.
  • Midt mellom Tyskland, Frankrike og Italia
 • Kontraktuell, ikke selverklært (som i Sverige)
 • Utenrikspolitisk instrument for å hindre krig
 • "Prisen" for å angripe Sveits skal være så høy at angriperen avstår
  • 3 ganger har dette holdt, 1815, 1ste og 2ndre verdenskrig
 • Nøytralitet er meget kostbart for et lite land
 • Forsvarsevne - bygget opp over decenier
  • Festningsssytem for 2 Mrdr SF (12 * statsbudsjettet)
 • 1939/1940 - Tvil om nøytraliteten ville holde
  • Sommeren 1940 erklæring
  • Samling av offiserer - mytteri mot regjeringen
 • Religiøs overtone
 • 2ndre verdenskrig var største og siste utfordring
  • forberedelser startet allerede i 1933
  • General valgte 31.08.39 (2 dager før Tyskland gikk inn i Polen) å mobilisere - ved utgangen av september 600 000 mann (10% av den mannlige befolkning)
  • Regjeringen pleiet den moralske front
  • Stor beskatning som varte i 6 år
  • Wehrmacht nølte med å ta Sveits - storhær/befolkningens moral/"self destruct" mentalitet
 • Sveits opprettholdt "normale" relasjoner under hele krigen
  • men hadde samtidig "second line of defence"
  • ingen kritikk, men stor motvilje mot NS
 • Også i den kalde krigen
  • Russland sannsynligvis synes "prisen" var for høy
 • Geografien er en stor fordel
  • Men veldig høy pris for eget forsvar
  • Nøytralitetsbegrepet ligger i den politiske ryggmarg i Sveits
 • Spørsmål
  • Vurdert atomvåpen?
  • Pålagt eller vedtatt?
  • Demokrati - ikke totaliære

Avslutning - Takk for i dag, og ha en fortsatt hyggelig kveld!

##################################################### #####################################################