Strålende YOUNG FRIENDS Garden Party

Author:
Anne (Torsvik)
Published on:
30.06.2012
Abstract:

En glad sommerkveld med 15 YF'ere og mange gjester. Motivernede, lærerikt og nyttig for videre oppfølging av YF-aktiveteter på kort og lang sikt.

Content:

I tillegg til de fantastiske jordbærene (som Eivald ene og alene renset til  ca 30 gjester!), var det tydligvis interessant for YF'erne å møte Gert Danielsen (på bildet under i prat med YFer fra Kosovo/Serbia). Gert tok i sin tid Mastergraden i Peace and Reconciliation-studier med Rotarys Peace Fellowship og jobber nå for FNs Utviklingsfond (UNDP). Han hadde varslet at han bare skulle stikke innom, men ble hele kvelden!

Dette var spesielt nyttig ettersom det er et langsiktig mål å utvikle YF-prosjektet dithen at Rotary blandt tidligere "Young Friends" kan finne aktuelle kandidater fra vest-Balkan som de kan nominere til Rotarys Peace and Reconciiation-stipend.


AG Leif Agnar Ellefset ( til høyre på bildet over, ved siden av Petter og den serbiske ambassadøren) fikk også godt utbytte av selskapet. Leif Agnar fikk ja fra begge ambassadørene (fra Bosnia og Serbia), og muligens fra Gert Danielsen, om å delta som innledere på Intercitymøte om "Young Friends"-prosjektet i hans region (bl.a. Asker) i september. 

De to ambassadørene, Rotaracterne, Norfos og Distriktets representanter og gjestene fra våre samarbeidsklubber var også tydelig imponert over studentene - og arrangementet.


YF'erne har valgt Marko Radovanovic fra Bosnia (til hoyre på bildet over samen med en av deltagerne fra Kosovo/Servia) som sin kontaktperson. Han fungerer utmerket, og Rotarct-klubbene vil ikke bare gå ut med YF'erne i smågrupper nå i helgen, men også arrangere en fellesfest for dem privat eller på St.Hans-haugen en gang i juli. (På bildet under sitter presidenten i Oslo Rotaract med en av de serbiske detagerene)

Petter var YF-prosjektets representant på hagefesten - og har all grunn til å være stolt av ungdommene, prosjektet og det som er vokst fram av hans langvarige engasjement!

Stor takk til Knut som stilte sin hage til disposisjon og alene rigget til fest, ute og inne, og dekket bord, skaffet stoler og gode drikkevarer for nærmere 30 strålende fornøyde gjester - YF'ere fra vest Balkan, Distrikt 2310, Norfo og våre samarbeidspartnere i år - Oslo Rotary Klubb og Nordberg Rotary Klubb.

(Foto: Knut Soraas)

##################################################### #####################################################