Møtet 8. august 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
08.08.2012
Abstract:

"Om livet som øyboer og øybebyggelsen i indre Oslofjord; Nakholmen" - Arne (Cornelliussen)

Content:

Velkommen til Rotarykolleger og til gjester

 • President Anne (Torsvik) ønsket velkommen til hennes første, ordinære klubbmøte som president i OVRK
 • Takk til Arne for godt initiativ – og gestfrihet. Og takk til Audun, Eivind og Lise for bistand til kveldens klubbmøte her på Nakholmen. Arne vil senere orientere oss litt om den spesielle bakgrunnen for hyttebebyggelsen i indre Oslofjord.

Gjester

 • … Bonnevie

Fremmøte - 12 medlemmer

Merkedager

 • I alt har vi 8 merkedager å markere – hvorav to er jubilanter: Lise og Audun. De får sin blomsterhilsen fra klubben overnbrakt på et senere tidspunkt. Vi gratulerer alle disse 8 med fødselsdag i juli og innen neste klubbmøte:
 • Anne Marie (Hadenius)
 • Lise (Høst)
 • Sigurd (Olsvold)
 • Audun (Bell)
 • Svennik (Høyer)
 • Kirsten (Bugge Thorkildsen)
 • Valeria (Pruett)
 • Per Arild (Mørk)

Lystennerinnlegg: ”Om Unge venner – Young Friends” - Anne (Torsvik)

Klubbsaker:

 • Skolebokdugnadene – 17., 21., 22. og 24. august. Still opp – dette er hyggelig, nyttig og gir gode inntekter til gode gjerninger.
 • Styremøte 20. august. Fokus blir budsjett, medlemsrekruttering og hva vi kan gjøre for å bedre fremmøtet. Send gjerne inn forslag til styret dersom dere har noe på hjertet.
 • Årsmøte med budsjett – 29.august. Forslag til saker som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen 20. august.
 • RI ønsker forslag til kandidater for verv som sone-direktør i sone 16. Forslag kan sendes styret så snart som mulig. Interesserte kan få litt mer bakgrunnsinformasjon hos meg.

Tigris:

Bjørn (Søsveen) - Revisorbetraktning

Foredrag: "Om livet som øyboer og øybebyggelsen i indre Oslofjord; Nakholmen" - Arne (Cornelliussen)

Avslutning: Takk for i dag, og ha en god tur hjem !

##################################################### #####################################################