Møtet 29. august 2012

Author:
Published on:
29.08.2012
Abstract:

Årsmøte og budsjettbehandling - Anne (Torsvik), President OVRK

Content:

Saksliste:

1. Åpning av Årsmøtet - Anne (Torsvik)
    a. Godkjenning av innkalling, sakliste og årsmøtets beslutningsdyktighet
    b. Valg av referent
    c. Etablering av tellerkorps
2. Styrets Årsmelding og Regnskap 2011-12 - Haakon (Eriksen Haraldsrud)
3. Revisors Rapport - Bjørn (Søsveen)
4. Forslag til Oslo Vest Rotary Klubbs budsjett 2012-13 - Anne og Brit (Trondsen)
5. Forslag fra styret: Opprettelse av Oslo Vest Rotary Klubbs Minnefond - Anne

##################################################### #####################################################