Møtet 5. september 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
05.09.2012
Abstract:

"Har vi fortsatt en statskirke?" - Ole Herman Fisknes, Ekspedisjonssjef

Content:

Velkomst

 • President Anne (Torsvik) uttrykte hvor hyggelig det nettopp er å kunne ønske velkommen.
 • Hjertelig velkommen til alle,
 • til gjestene
  • Lagdommer Inger Wiig
  • Dag Angelskår og
  • kveldens foredragsholder, Ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes.
 • Men først en takk
  • til Sigurd (Olsvold) og Audun (Bell) for istandsetting av vårt lokale
  • til Ursula (Goth) for kyllingsuppen
  • til dem som deltar som filmstatister for å skaffe klubben inntekter
  • og til dem som rydder kjøkkenet etterpå siden Torill har ferie

Merkedager – Ingen

Lystennerinnlegg – "Om rekruttering.." – Petter (Rasch)

Klubbsaker

 • Referat fra Styremøtet / Protokollen fra Årsmøtet
 • Distriktskonferansen 13.-1 4.10.12 – påmeldingsfrist 22.09.12
 • Neste Styremøte 12.09.12
 • Komitémøter
 • Adressering av Epost

Tigris

 • Gunnar (Svendsen) – Grasrotandel
 • Kristian (Kristiansen) – Tilbakemelding fra årets "Young Friends"-deltagere

Foredraget – "Har vi fortsatt en statskirke?" - Ole Herman Fisknes, Ekspedisjonssjef

 • Foredragsholderen ble introdusert av Gisle (Hollekim)
  • 21. mai i år vedtok Stortinget en grunnlovsendring som på papiret innebar avvikling av en 500 år gammel statskirkeordning i Norge. Hva innebærer dette EGENTLlG?
  • Landets aller fremste kirkerettsekspert, tidl. eksped.sjef Ole Herman Fisknes, gir oss svar.
 • Startet med Olav den Hellige på Gogstadtinget i 1024 – Kirkeordningen
 • Hva er kriteriene for en statskirke?
  • Landets lover
  • Germansk rett - Olavsrette
 • Forlatt med Kanonisk lovgivning i reformasjonstiden
 • Fastholdt fra 1660-1860
 • 1860-1920 – skiftet standpunkter på grunn av demokratiseringen – Menighetsloven
 • Grunnlovens paragraf 16 – Kongen bestemmer
 • Kongen delegerer til Stortinget – Delegasjonslinjen
 • Gjønnesutvalget – 2006
 • Stortingsmelding 17 – 2007
 • Kirkeforliket/demokratiprosessen – Ulykken!
 • Konklusjon – da trenger man ikke lenger en Kirkestatsråd
 • Utnevnelser av Biskoper/Proster
 • Ingen endring
  • Bortsett at Staten har frasagt seg alle forpliktelser
  • Alt er fortsatt det samme – prester er statstjenestemenn
 • Presteskapet må overføres til et kirkelig organ – kirkesognet
 • Biskoper/Proster må ansettes
 • Løsning
  • Den Norske Kirke må bli et rettsobjekt som dermed kan ha ansatte.
 • Spørsmål
  • Tor Petter (Gulbrandsen) – Prester og Statens pensjonskasse?
  • John (Bennett) – Andre religioner?
  • Thomas (Willoch) – Finansiering?
  • Bjørn (Søsveen) – Sverige og Statskirken?
  • Sigurd (Wisløff) – Hvem bestemme rett lære?
  • John (Bennett) – Flerkoneri?
  • Anne (Torsvik) – Hvordan er det å være mellom barken og veden?

Trekning i vinlotteriet

Avslutning

 • Gi Sigurd en hånd for å rydde opp.
 • Takk for i dag - vel hjem alle sammen
##################################################### #####################################################