Møtet 26. september 2012

Author:
Erik (Jørol)
Published on:
26.09.2012
Abstract:

"Tysklands rolle i Europa" ved redaktør Nils Morten Utgård

Content:

Velkommen

 • Anne (Torsvik) ønsket velkommen og sa seg tilfreds med det store antall medlemmer som var til stede.

Gjester

 • Mette og Otto Foss, Otto er tidligere medlem i OVRK
 • Lynne Walker

Gjester fra andre klubber

 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Saito Minoru, Yokohama-East RK, Japan
  • Klubbvimpler ble utvekslet

Merkedager - Ingen

Lystennerinnlegg - "Om Snillisme.." - Karl (Stenhagen)

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Invitasjon til jubileumsfesten er sendt på e-post til alle medlemmene, innbetaling for de som melder seg på, må gjøres via bank, kontonummeret står i innbydelsen.
 • Inter-city møte i Asker (Region 4 i Distrikt 2310) hvor 10 kubber var til stede. YF ble presentert av Anne Torsvik; dessuten foredrag av Einar Vannebo (ISS), Ermir Polja (ambassadør for Bosnia & Herzegovina) og Gert Danielsen (UNDP Norge).
 • Forsterket innsats for medlemsrekruttering
  • Alle medlemmer oppfordres til å saumfare sitt kontaktnett med tanke på å finne en egnet, yrkesaktiv person som de kan ta med som gjest på ”gjestemøtet” 12. desbember (julemøte).
  • Medlemskomiteen følger opp 2-3 aktuelle kandidater som alt har vært gjester og er klare for eller vurderer medlemskap
 • Distriktskonferanse
  • Anne (Torsvik) deltar som president, i tillegg deltar Eivald (Røren), Bjørn (Andreassen) og Erik (H. Jørol) på lørdag. Dessuten setter Kristian (Kristiansen) opp og bemanner en stand om YF.

Tigris

 • Karl (Stenhagen)
 • Sigurd (Olsvold)
 • Anne Marie (Hadenius)
 • Ursula (Goth)

Foredraget - "Tysklands rolle i Europa" ved redaktør Nils Morten Utgård

 • Utgård tok utgangspunkt i Tysklands historie med hovedvekt på tiden etter 1945;
 • Det ble ingen fredsavtale etter annen verdenskrig, det ble heller ingen enighet mellom "øst" og "vest", men derimot et samarbeid på hver sin side av skillelinjen;
 • Det var økonomisk kaos i det tidligere Tyskland etter den andre verdenskrig, ingen stolte lenger på den tyske Reichmark, og i juli 1948 det skapt en ny valuta i Vest-Tyskland nemlig D-mark, og den tyske nasjonalbank (senere Bundesbank) ble opprettet;
 • USSR protesterte mot dette, og det førte til blokaden av Vest-Berlin og luftbroen som de allierte organiserte for å forsyne byen;
 • Det ble forsoning mellom England, Frankrike, USA og Vest-Tyskland som fikk et demokratisk styresett og organisert som en føderal stat (1949). Det ble opprettet (1951) en forfatnings­domstol med sete i Karlsruhe for å påse av konstitusjonen ble overholdt;
 • NATO ble dannet i 1949 for at USA skulle stå sammen med Europa mot USSR, Vest-Tyskland ble med i 1955;
 • I 1989 falt Berlin-muren og de to tyske stater ble slått sammen, D-mark ble felles valuta i det samlete Tyskland. I den forbindelse uttalte Helmut Kohl at enten måtte D-marken komme til Øst-Tyskland eller så ville øst-tyskerne komme til D-marken;
 • Det er ingen løsning på den økonomiske krisen i Europa uten Tyskland, ingen land har tjent mer på euroen enn Tyskland;
 • Det er en erkjennelse i Tyskland at felles valutaen har en pris, men spørsmålet er hvor mye Tyskland er villig til å bidra med:
 • Tyskland har en sterk økonomi og det er vanskelig i å integrere en slik sterk økonomi med økonomiene til de andre europeiske landene. På den annen side er ikke Tyskland sterkt nok til å dominere over de andre europeiske landene.
 • Tyskland vil også være skadelidende hvis euroen bryter sammen.
 • Spørsmål:
  • Erik (Jørol) - Den felles valuta, EURO, som en følge av den indre felles marked
  • Audun (Bell) - Vil Angela Merkel overleve neste tyske valg
  • Eivald (Røren) - Charles de Gaulle og Konrad Adenauer var viktige for samarbeidet i Europa
##################################################### #####################################################