Møtet 10. oktober 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
10.10.2012
Abstract:

"Gjengkriminalitet" - Inger-Lise Lien, Dr. Polit / Forsker

Content:

Velkommen

 • Presidenten: "Hjertelig velkommen til dere alle, og spesielt til gjestene"
 • I kveld vil forsker Dr. polit. Inger Lise Lien orientere oss om ”Gjengkriminalitet”, men først de vanlige punktene:

Gjester

 • Inger-Lise Lien, Foredragsholder
 • Jürgen Marggraf-Tietgen, tidligere medlem
 • Jan Bos, Rotarianer fra Holland
 • Eva Ervik
 • Dag Angelskår

Fremmøte

Merkedager

 • Gunnar Svendsen
 • Arne Olav Brundtland

Lystennerinnlegg - "Om naturskjønne turer.." - Britt (H. Sunde Trondsen)

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius) - Nansens fødselsdag
 • Audun (Bell) - "Trekkfuglene" er på vei sydover
  • 85-års regelen
  • Ha en hyggelig jubileumsfeiring, God Jul og God Påske
 • Agnes Beathe (Steen Fosse) - Standarder

Klubbsaker

 • Vi hadde en fremmøtreprosent på 60 i september: Det er virkelig gledelig og en stor fremgang.
 • Styremøte neste uke – 17 oktober. Viktigste sak blir arbeidsgruppens rapport om et eventuelt klubbfond. Andre saker mottas selvsagt.
 • På Distriktkonferansen neste helg deltar Eivald Røren, Bjørn Andreassen, Erik H. Jørol og undertegnete – mens Kristian Kristiansen vil organisere ”Young Friends”-standen i tilknytning til konferansen
 • Finansiering av neste års ”Young Friends” er i full gang.
  • Invitasjonsbrev om å være med er sendt til ca 10-12 klubber i Asker, Drammen og Lier-området samt til Nordberg og Oslo Rotary-klubb som deltok i fjor.
  • Vi vil også søke ”Fritt Ord” om støtte og har allerede sendt søknader til Distriktet og Norfo.
  • Målet er å skaffe nok finansiering til 10 deltagere finansiert av Rotary-familien.

Foredrag - "Gjengkriminalitet" - Inger-Lise Lien, Dr. Polit / Forsker

 • Inger-Lise Lien er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress.
 • Hun har nylig gitt ut boka ; “I bakvendtland - kriminelle liv”, Univeristetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01885-0

Avslutning - Trekning i vinlotteriet. Vel hjem.

##################################################### #####################################################