Hvor mye betyr norsk skipsfart for vår økonomi i dag?
Author:
Birgit Marie Liodden, Nor-Shipping
Published on:
27.05.2015
Abstract:

Regjeringen mener at norsk skipsfart står ovenfor en betydelig omstiling, hva mener skipsfarten selv?

Bydelsutvalgets plass i lokalpolitikken
Author:
Bjarne Ødegaard, Frogner Bydelsutvalg
Published on:
20.05.2015
Abstract:

Bjarne Ødegaard er en lokalpolitiker med svært lang erfaring.

RYLA 2015 - En oppsummering
Author:
Henrik Røren Hvistendahl
Published on:
22.04.2015
Abstract:

Før jul tikket det inn en hevendelse med informasjon om RYLA, Rotary Youth Leadership Award.

Rotary YOUNG FRIENDS prosjektet: Hvor er vi, hvor går vi?
Author:
Nils (E. Grøholdt)
Published on:
08.04.2015
Abstract:

Siden i høst har prosjektgruppen arbeidet intenst med videreutviklingen av prosjektet slik som besluttet.

##################################################### #####################################################