På disse sidene finner du informasjon fra Styret, komitéene, prosjektene og medlemmene.

Under Styret informerer vil du finne årsrapporter, årsregnskap og budsjettforslag. Her finner du også annen dokumentasjon som Styret ønsker å gjøre kjent for medlemmene i Skøyen Rotary Klubb.

Under Komitéene informerer gjenfinner du dokumentasjon fra klubbens forskjellige komitéer, for eksempel handlingsplaner, møtereferat og lignende.

Under Prosjektene informerer finner du dokumentasjon fra arbeidsgruppene for klubbens forskjellige prosjekter, for eksempel møtereferat, ansvarsfordeling og lignende.

Medlemmene informerer inneholder Ego-foredrag medlemmer har presentert i et klubbmøte og annen informasjon som er av mer privat karakter og derfor ikke skal gjøres tilgjengelig for almenheten.

Det er bare medlemmene i Skøyen Rotary Klubb som har anledning til å lese informasjonen under disse menyvalgene. Medlemmene har fått tilsendt brukernavn og passord til disse sidene. Det er felles brukernavn og passord for alle medlemmene i klubben vår.
Fyll inn Brukernavn og Passord i de angitte feltene under.
##################################################### #####################################################