Author:
Haakon (Eriksen Haraldsrud)
Published on:
30.11.2011
Abstract:

PÅ klubbmøtet 30. november 2011 ble følgende styre enstemmig valgt for Rotaryåret 2012-2013:

Author:
Haakon (Eriksen Haraldsrud)
Published on:
05.09.2011
Abstract:

Styret for Rotaryåret 2011-12 består av følgende personer:

Author:
Published on:
31.08.2011
Abstract:

Komiteledere for Rotaryåret 2011-12 består av følgende personer:

Author:
Haakon (Eriksen Haraldsrud)
Published on:
10.08.2011
Abstract:

Oslo Vest Rotary Klubb organisasjonskart 2011-12

##################################################### #####################################################