Oslo Vest Rotary Klubb

Grafikk

Logoer
(finnes også i EPS format)

Microsoft Internet Explorer:
Pek på bildet, trykk høyre musetast for hurtigmeny og velg Lagre bilde som. Velg et passende sted på PC'en din for gjenbruk av logoen.

Mozilla Firefox:
Velg Fil/Lagre side som i nettleseren og lagre bilde et passende sted på PC'en din for gjenbruk av logoen.

 Brev- og rapportmaler

Klikk på linken og velg "Lagre som" og plasser dokumentet på et passende sted på PC'en din for gjenbruk av malen.

NB: Dette er ikke en "mal" i Microsoft Office forstand - men et vanlig dokument. Når du bruker den, så pass på å lagre det ferdige dokumentet med funksjonen "Lagre som" og gi den et nytt navn.

Bordvimpelen

PowerPoint maler

Klikk på linken og velg "Lagre som" for å plassere presentasjonen på et passende sted på PC'en din for gjenbruk av malen.

NB: Dette er ikke en "mal" i Microsoft Office forstand - men en komplett Rotary Informasjonspresentasjon med mange fine funksjoner. Når du bruker den, fjern de funksjonene du ikke trenger og legg til ditt eget innhold.

Pass på å lagre den ferdige presentasjonen med funksjonen "Lagre som" og gi den et nytt navn.

##################################################### #####################################################