Informasjon om The Rotary Foundation - TRF

Organisasjons- & Økonomikomitéen

Finanskrisen bidro til å redusere verdiene i TRF med om lag 25% hvilket førte til tilsvarende reduksjon i bidragene til prosjekter. Dette skapte store problemer for mange igangværende og nye prosjekter verden over. Rotary har utarbeidet mye materiale for å formidle informasjon til medlemmene om Rotarys finanser og reviderte investeringsstrategier. 

Er du interessert i Rotarys og TRFs finanser? Her finner du Rotary Internationals og The Rotary Foundations årsregnskaper f.o.m. 2008-09 t.o.m. 2010-11 og mere til.

The Rotary Foundation investment policies and information

Rotary Foundation forvalter flere hundre millioner US dollar som er gaver fra Rotarianere m.fl. Disse midlene brukes til klubbenes prosjektfinansiering, og er derfor av spesiell interesse. De mest interessante dokumentene er:

 

##################################################### #####################################################