Turkameratene

Oslo Vest Rotary Klubb & Skøyen Inner Wheel

Formål

 • Frognerhjemmet har et sykehjemstilbud for sine beboere og et daghjem tilbud for besøkende.
 • Gjennom hele året er det behov for hjelp fra frivillige som er villig til å bruke av sin tid til å
  • samtale med hjemmets brukere,
  • ta de med ut på spaserturer (stort sett rullestol) eller andre turer f.eks på kafé, kjøpesenter, konsert etc og betale for det,
  • slik at de kan oppleve tilhørighet til og glede seg over samfunnet og samfunnsaktivitetene rundt seg.
 • OVRK og SIW har, sammen med Frognerhjemmets ledelse, laget et opplegg for dette.
 • De praktiske oppgavene vil bli utført av medlemmer i OVRK og i SIW.

Målsetning

 • Bedre livsglede og helsetilstand for hjemmets brukere.
 • Heve aktivitetsnivået og forebygge/ redusere utviklingen av depresjon og demens.

21.05.15

Eva og Berit stortrivdes på rulletur

Vårtur i Frognerparken

19.01.15

Bløtkake og julestjerner til Frognerhjemmet
Referat fra førjulsbesøk på Frognerhjemmet

Formål: Klubbinnformasjon

03.09.14

Strålende tur i Frognerparken 3. september
Referat fra tur i Frognerparken

Formål: Klubbinformasjon

05.05.14

Turkameratene på Frogner er ute!
Referat fra tur i Frognerparken

Formål: Klubbinformasjon

09.01.14

Arbeidsbeskrivelse
Møtereferat av Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Formål  : Utarbeide detaljert arbeidsbeskrivelse for Turkameratene
Resultat:
 

06.01.14

Prosjektbeskrivelse
Dokument av Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Formål  :
Resultat:
 

27.11.13

Styrebehandling i OVRK
Møtereferat av Per Gustav (Lindeberg)

Formål  :
Få prosjekt godkjent av styret
Resultat:
Godkjent

18.11.13

Sonderingsmøte
Møtereferat av Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Formål  : Sondere behov og mulige løsninger
Resultat:
Grunnlag for prosjekt

##################################################### #####################################################