Nettverk for yrkesaktive i Oslo Vest Rotary Klubb.

Internt prosjekt for å fremme medlemsrekruttering av yrkesaktive kandidater til Oslo Vest Rotary Klubb.

Gruppen har som mål å bli kjent med hverandres arbeidsplasser der møtene avholdes som lunsj- eller ettermiddagsmøte og der egen bedrift og arbeidsplass er tema.

Ta kontakt med Britt (Helene Sunde Trondsen) eller Per Gustav (Lindeberg) for ytterligere informasjon.

##################################################### #####################################################